JSM: Få frågar efter matens ursprung på restaurang - produktionslandet för rött kött intresserar mest

Närmare 80 procent av finländarna önskar sig få veta var deras mat kommer från. Trots det ställer de flesta sällan eller aldrig frågor om matens ursprung när de äter ute.

Endast var femte gör det fast nästan alla är intresserade av matens ursprung. En undersökning som IRO Research gjort på uppdrag av jord- och skogsbruksministeriet visar att ca 80 procent av finländarna vill veta var deras mat kommer från

Undersökningen ger vid handen att de som frågar efter matens ursprung på restaurang oftast frågar var rött kött kommer från (51 procent). Näst flest frågor ställs det om fjäderfäköttets (50 procent) och tredje flest om fiskens ursprung (41 procent).

Att fråga efter matens ursprung är viktigt för att vi skulle kunna vara säkra på vad vi äter, säger Suvi Rantala-Sarjeant som driver en fjäderfägård i Södra Österbotten.

Alla produkter från Rantalas gård kan spåras tillbaka till gården.
- Om förpackningen är försedd med gårdens namn och ort, är det en garanti för konsumenten att produkten är av bästa kvalitet, säger Rantala-Sarjeant.

Finländsk mat är världens renaste
Finland är världens nordligaste land som bedriver jordbruk. Med många mått mätt är vår mat också den bästa i världen: den är ansvarsfullt producerad och trygg. De finska gårdarna använder världens renaste vatten. Vår mat är också fri från salmonella, och djuren behandlas sällan med antibiotika. Djuren behandlas väl och de äter ren mat.

Även gårdarna är mycket måna om hög hygien.
- Över 80 procent av kycklingfodret är inhemsk spannmål. Djuren matas inte med några rester, maten är av prima kvalitet, säger Rantala-Sarjeant.

Förutom matens ursprung är finländarna intresserade av matens renhet.

”Inhemska produkter är faktiskt närproducerade”
Suvi Rantala-Sarjeant säger att produktionens transparens garanterar att produkterna är trygga. I Finland täcker övervakningen hela livsmedelskedjan och matproducenterna är kompetenta.

- De som tar hand om djuren råkar i genomsnitt vara de yngsta och mest utbildade i Europa, säger Rantala-Sarjeant.

- När en inhemsk produkt är närproducerad, är den verkligen närproducerad och inte ditåt. Vi finländare ägnar oss helhjärtat och med stor entusiasm åt vårt arbete ända från början fram till slutet.

Jord- och skogsbruksministeriets tvååriga kampanj som handlar om att värdesätta mat ska öka finländarnas medvetenhet om vad matens ursprung betyder: hur producerar vi mat i Finland och vad får vi när vi väljer närproducerat. Kampanjen Bra mat växer nära följer matproduktionen på tio gårdar i olika delar av landet och söker svar på varför vår mat sägs vara världens renaste, ansvarsfullt producerad och spårbar.

I kampanjen deltar också Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC.

www.bramatvaxernara.fi #bramatväxernära

Mer information:
Anna-Leena Miettinen, konsultativ tjänsteman, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 033 0812, anna-leena.miettinen@mmm.fi
Suvi Rantala-Serjeant, broilerproducent, Rantala gård, tfn 050 590 5550, suvi.rantala@siipi.net

Källor:
Undersökningen var en webbenkät som gjordes 27.11 - 5.12.2017. Enkäten besvarades av sammanlagt 1 000 personer. Den slutliga gruppen svarspersoner valdes fram så att den representerade finländare i fråga om ålder (18 år +), kön och bostadsort. Undersökningens statistiska felmarginal är högst ca + 3,2 procentenheter. Undersökningen gjordes av IRO Research Oy och rapporten har publicerats på mmm.fi/laheltaparempaa/tausta-aineistot

Matfakta: www.luke.fi/ruokafakta

Mer från SLC