JSM: ​Finland och Sverige fördjupar skogssamarbetet på konferens på Hanaholmen

Jord- och skogsbruksministeriet ordnar en finsk-svensk skogskonferens på Hanaholmens kulturcentrum i Esbo den 17 - 18 april. Målet för konferensen är att tacka Sverige för Finlands 100-årspresent och intensifiera Finlands och Sveriges samarbete såväl inom forskning, innovationsverksamhet som inom skogspolitik.

Sverige gav Finland 12 forskardoktorstjänster i 100-årspresent. Tjänsterna som löper under två år gäller skogsforskning och forskning som utvecklar nya processer och produkter för skogsindustrin. Det har kommit in många ansökningar till forskningsprogrammet Tandem Forest Values och en bedömning av ansökningarna pågår som bäst. Presenten hjälper att intensifiera skogssamarbetet mellan länderna ytterligare.

På konferensen Forest Friends Forever presenteras pågående samarbetsprojekt och diskuterades nya initiativ som hjälper Finland och Sverige att tillsammans effektivisera innovationsverksamheten inom skogsbioekonomin samt att skapa marknader för nya biobaserade produkter. Bland annat Teknologiska forskningscentralen VTT och dess systerorganisation RISE Research Institutes of Sweden berättar om sitt samarbete som siktar till en bättre samanvändning av varandras kompetens och infrastrukturer. Även Naturresursinstitutet och Sveriges lantbruksuniversitet samarbetar intensivt.

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och Sveriges landsbygdsminister Sven-Erik Bucht deltar i konferensen. Närmare hundra skogsexperter, beslutsfattare och finansiärer från Finland och Sverige kommer också att delta i konferensen.

Sverige och Finland är de största och viktigaste skogsländerna i Europa, varför vänskap och samarbete i skogsfrågor lönar sig. Båda länderna är på väg mot ett kolneutralt samhälle, vilket innebär att fossila produkter ersätts med produkter som tillverkas av förnybara naturresurser. I en systemisk transformation spelar forskning och utveckling en central roll. Transformationen siktar till en hållbar ekonomisk tillväxt och begränsning av klimatförändringarna.

Konferensens program: Finland and Sweden Forest Friends Forever – Finnish-Swedish Forest Conference

Mera information:

Liisa Saarenmaa, biträdande avdelningschef, tfn +358 295 16 2429, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC