JSM: Finlands och Frankrikes jordbruksministrar träffas i Finland den 24 - 26 mars

Frankrikes jordbruksminister Stéphane Travert besöker Finland den 24 - 26 mars på inbjudan av jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Under helgen ska minister Travert besöka en mjölkgård i Södra Savolax och UMP Kymis fabrik i Kuusankoski.

De officiella diskussionerna förs i Helsingfors den 26 mars 2018. På agendan står bland annat reform av den gemensamma jordbrukspolitiken, rovdjurspolitik, bioekonomiska frågor och ett starkare samarbete när det gäller behandling av EU:s skogsfrågor.

Ytterligare information:
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn 050 565 0424

Mer från SLC