JSM: Finska ägg och äggprodukter fick exporttillstånd till Japan

Finska ägg och äggprodukter kommer strax att säljas även på den japanska marknaden. Om ett exporttillstånd nåddes en överenskommelse vid jord- och skogsbruksministeriets och Livsmedelssäkerhetsverkets exportfrämjande besök i Tokyo denna vecka. Förhandlingarna ägde rum i anslutning till årets viktigaste mässa i Japan, FOODEX. I mässan deltar också 12 representanter för den finländska livsmedels- och dryckesindustrin som har en gemensam monter på mässan, Food from Finland.

Arbetet med att främja export av ägg och äggprodukter till Japan är en del av regeringens spetsprojekt som ska förbättra livsmedelsexporten. Till följd av spetsprojektet har Livsmedelssäkerhetsverket fått mera personalresurser för att ta fram exportundersökningar.

– Spetsprojektet hjälper att utvidga exporten av finska livsmedel till marknadsområden utanför EU som kräver myndighetsförhandlingar för att kunna öppnas upp. De goda relationerna mellan Finland och Japan och de goda myndighetskontakterna har underlättat förhandlingarna, säger kanslichef Jaana Husu-Kallio som ledde förhandlingarna i Tokyo.

Japan är redan den andra exportmarknaden för finska ägg och äggprodukter i Asien. Exporten av äggprodukter till Hongkong inleddes nämligen i maj 2017. Det nya exporttillståndet är fortsättning på exporttillståndet för fjäderfä som förhandlades fram för exakt ett år sen.

Trygga fjäderfäprodukter ett trumfkort
Finska produkter av fjäderfä är efterfrågade världen över på grund av vårt goda salmonella- och fågelinfluensaläge. Finska ägg är också annars ett undantag på världsmarknaden. Under närmare 10 år har man inte kunnat hitta några rester alls av antibiotika. Uppståndelsen kring upptäckten i fjol att insektsgiftet fipronil använts i ägg gällde inte heller den finska äggproduktionen.

– Det är fint att det finns nya marknadsområden för våra högkvalitativa livsmedel. Regeringsprogrammets mål är att förbättra handelsbalansen för livsmedel med 500 miljoner euro före år 2020. Att få ägg och äggprodukter ut på den japanska marknaden är ytterligare en stor framgång bland de goda exportnyheterna. Våra rena livsmedel håller nu faktiskt på att storma in på exportmarknader med högt mervärde, säger jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

I Tokyo främjades också projektet för export av nötkött. Nästa steg i projektet är att de japanska myndigheterna besöker Finland.

– Förutom livsmedel håller den japanska marknaden på att öppnas för avelsmaterial från djur, svinsperma i spetsen. Även bakom det här ligger vårt ovanligt bra sjukdomsläge, understryker Husu-Kallio.

Mer information:
Hentriikka Kontio, veterinärråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 40 731 2260
Mia Berlin, överinspektör, Livsmedelssäkerhetsverket Evira, tfn +358 50 574 6765
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 50 565 0424

Mer från SLC