JSM: Förhöjning av stödet för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland

Till de gårdar som fått frikopplat stöd för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland för 2017 betalas ett tillägg till det redan utbetalda stödet. Förhöjningen är två euro så att det totala stödbeloppet blir 70 euro per djurenhet.

Landsbygdsverket betalar tilläggen till gårdarna från och med 2.7.2018. Förskotten på stödet betalades i april 2017 och restbeloppen i april 2018.

Stöd för svin- och fjäderfähushållning i södra Finland betalas i stödregion AB på basis av en gårdsspecifik referenskvantitet. Tilläggsbetalningen beror på en ändring av statsrådets förordning som medför att det sammanlagda stödbeloppet höjs med cirka 400 000 euro.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket: Överinspektör Teppo Jauhiainen 0295 31 2283 fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC