JSM: Irans jordbruksminister på besök till Finland

Islamiska republiken Irans jordbruksminister Mahmoud Hojjati med delegation besöker Finland den 12 - 13 september. Till den officiella delegationen hör omkring 10 personer, bland annat två vice ministrar och en parlamentsledamot. I besöket deltar också en affärsdelegation.

Besökets syfte är att utveckla de bilaterala relationerna och utreda samarbetsmöjligheterna på området jord- och skogsbruk. Det finns samarbetstraditioner inom såväl utbildning som forskning och dessa ska drivas framåt. 

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och Irans minister Mahmoud Hojjati ska under mötet underteckna samarbetsdokument som gäller bland annat djurhälsa och växtskydd, forskning, utbildning och vattenfrågor. Finlands och Irans samarbetsmöjligheter inom husdjursskötsel, lantbruksteknik, skogsbruk och fiskodling diskuteras på ett eftermiddagsseminarium som ordnas i samband med besöket. Besökets andra dag tillbringar delegationen på landsbygden i Södra Tavastland. Under landsbygdsbesöket kommer gästerna att få veta mera om bland annat vår sågindustri, hållbart skogsbruk, yrkesutbildning inom jordbruk och livsmedelsekonomi samt vattentjänster.

Ytterligare information: 

Janne Impiö, kommunikationsdirektör, tfn 0295 16 2064, fornamn.efternamn@mmm.fi Marjukka Mähönen, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 16 2128, fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC