JSM: Jägare uppmuntras till gemensam vildsvinsjakt

Den 23 - 25 februari ska jord- och skogsbruksministeriet och Finlands jägarförbund ordna en Vildsvinsjakt. Evenemanget, som pågår hela veckoslutet, ska introducera jägare i jakten på vildsvin.

Under veckoslutet kommer jaktföreningar och -lag att jaga vildsvin runt om i landet. Samtidigt får deltagarna information om vildsvin, vildsvinsjakt, lagning av viltmat och tagning av prov. Alla prov på vildsvin skickas till Livsmedelssäkerhetsverket för undersökning. 

I jakten deltar också jord- och skogsbruksminister Jari Leppä och kanslichef Jaana Husu-Kallio. 

- Vi uppmuntrar alla jaktföreningar att delta i jakten på denna intressanta och nya viltart. Att jaga vildsvin och förvalta stammen kräver samarbete och högt kunnande av jägarna. Kom med och be också dina bekanta följa med. Det blir ett lyckat veckoslut tillsammans, säger minister Leppä. 

Att förvalta vildsvinsstammen är särskilt viktigt just nu på grund av risken för afrikansk svinpest. Afrikansk svinpest har påträffats i områden i Ryssland och Baltikum som ligger nära oss. I övriga Europa sprids sjukdomen i snabb takt. Om sjukdomen når Finland, är den en stor risk för produktion och export av det inhemska grisköttet och stör jakten som fritidssysselsättning. Jakt är ett effektivt sätt att förebygga spridning av pesten. 

Ytterligare information om evenemanget finns på Finlands jägarförbunds webbsidor (på finska).

Här kan du anmäla dig till jakten (på finska). 

Mer information: 
Vesa Ruusila, chef för enheten för vilt och fiske, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 16 2051, vesa.ruusila@mmm.fi
Teemu Simenius, organisationschef, Finlands jägarförbund, tfn 050 331 5330, teemu.simenius@metsastajaliitto.fi

Mer från SLC