JSM: Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä åker till Kina på besök

Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä besöker Shanghai och Peking den 15–18 maj. Syftet med Team Finland-resan, som är gemensam för företagen och statsförvaltningen, är att främja den finska exporten inom livsmedels- och träsektorn samt vattensamarbete mellan Finland och Kina.

I Shanghai besöker minister Leppä livsmedelssektorns SIAL-mässa och Finlands avdelning som har realiserats av programmet Food from Finland. På avdelningen finns finska företag som producerar livsmedel med ett högt mervärde företrädda.  På mässan presenterar sig Apetit, Linkosuon Leipomo, Fazer Confectionery, Fazer Mills, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, Lasso Drinks, Raisio, Santa Water Group, Stadin Brewing Company och Vanajan Keksit. Finlands avdelning har producerats som en del av det av jord- och skogsbruksministeriet finansierade exportfrämjande programmet Food from Finland. Dessutom genomför Food from Finland tillsammans med potentiella kinesiska köpare ett omfattande nätverksevenemang. Minister Leppä deltar också i öppnandet av Valios kontor i Shanghai, som en del av främjandet av livsmedelsexporten till Kina.

I Peking förhandlar minister Leppä med representanter för förvaltningen om exporttillstånd för livsmedel och om livsmedelssäkerhet  Ministern deltar också i ett Finland–Kina träforum i Peking där företag inom träförädlingsindustrin och byggbranschen söker nya marknader. Målet är att öka exporten av produkter med högt mervärde till Kina. Med vid träforum är Arborealis, ER-Saha, HASA, Iisveden Metsä, Keitele Wood Products, Kuhmo, Lunawood, Luvian Saha, Multian Saha, Pölkky, Sahakuutio, SWM-Wood och Versowood av de företag som ingår i programmet Wood from Finland.

– Den finska livsmedelsexporten är på väg uppåt och målet med resan till Kina är att främja tillväxten. Detta har vi också satsat på i regeringens spetsprojekt. Sågvaruexporten till Kina har vuxit enormt och Kina är följaktligen ett av våra viktigaste exportländer, som vi i fortsättningen vill erbjuda allt mera också av sådana produkter som har ett högt mervärde, säger minister Jari Leppä.

Vid ministermötet på Kinas vattenresursministerium förhandlas om fortgång och förstärkning av vattensamarbetet både mellan Finland och Kina och mellan EU och Kina. Finland och Kina bedriver ett nära samarbete inom vattensektorn, och Finland har tagit en betydande roll också i samarbetet mellan EU och Kina. Det europeiska sekretariatet för nätverket China-Europe Water Platform, som främjar vattensamarbetet mellan Kina och EU, finns i Finland åren 2018–2019.

Finland och Kina förhandlar också om att fördjupa forsknings- och företagssamarbetet. Samarbetsprojekt pågår bl.a. i anknytning till havre och mjölkprodukter samt användningen av biomassa.                      

Med på Team Finlands exportfrämjande resa är också representanter för Livsmedelssäkerhetsverket och Naturresursinstitutet.

SIAL-mässan i Shanghai den 16–18 maj 2018: http://www.sialchina.com

Mer information:
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn + 358 50 565 0424
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn +358 40 029 1910 (anträffbar 14 maj)
Esa Wrang, direktör för livsmedelssektorn, Food from Finland, Business Finland, tfn +358 40 024 3076
Jyrki Mantere, programchef, Wood from Finland, Business Finland, tfn +358 46 9229 751

Mer från SLC