JSM: Karhinen ger allmänheten möjlighet att bedöma idéer: ”Den respons som ges de kommande veckorna spelar en avgörande roll”

Bergsrådet Reijo Karhinens utredning om hur matproduktionens lönsamhet ska förbättras framskrider till ett nytt skede. En ny webbtankesmedja som öppnades idag låter de idéer Karhinen samlat in under hösten fritt bedömas och förädlas av diskussionsdeltagarna. Webbtankesmedjan är öppen till slutet av oktober på ruuantuotantokannattavaksi.fi.

– Jag inser att förväntningarna på min slutrapport är höga. I den modell för öppet hörande som jag har valt är dock slutrapportens innehåll ett resultat av vår gemensamma insats och aktivitet. Jag hoppas att både nya deltagare och de som redan tidigare deltagit i tankesmedjans diskussioner också deltar i denna nya diskussion. Den respons som under de kommande tre veckorna ges i tankesmedjan kommer tillsammans med den respons som redan erhållits att avgöra slutresultatet, betonar Karhinen.

Åtgärdsförslagen i den nya tankesmedjan har sammanställts utifrån den tankesmedja som ordnades i somras och resultaten av de workshoppar och möten som ordnats under hösten. I sitt arbete har utredaren hört producenter, industrin och handelsbranschen samt forskare och andra experter inom matkedjans olika delar. I den första tankesmedjan deltog över 3800 personer i diskussionen på webben.

Idéerna som tagit sig till det andra skedet av enkäten gäller hela matkedjan, allt från producenter till livsmedelsförädlare, handeln, producenter och konsumenter av mattjänster. Deltagarna kan belysa om lönsamhet i första hand borde eftersträvas med åtgärder inom forskning och kompetensutveckling, export eller t.ex. specialisering, och i så fall hur. Konsumenterna ombeds till exempel bedöma de åtgärder som presenterats för att handeln med inhemska livsmedel ska öka. Deltagarna ombeds också bedöma hur skyndsamma de konkreta åtgärderna är.

Statsminister Juha Sipilä och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä kallade sommaren 2018 Karhinen till utredare med uppgift att dryfta medel för att förbättra jordbrukets långvariga svaga lönsamhet och trygga en hållbar matproduktion. Resultaten av utredningsarbetet publiceras vid ingången av 2019.

Utredaren kan kontaktas på: ruokaselvitys(at)gmail.com
Webbtankesmedjan finns på https://www.strategysignals.com/40270-32837-890@mat&produktion

Mer från SLC