JSM: Livsmedelsverkets funktioner i Helsingfors koncentreras till Vik

Av de anställda vid Livsmedelsverket som inleder sin verksamhet i början av nästa år arbetar två tredjedelar i Vik i Helsingfors. Livsmedelsverket bildas genom att Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster slås samman.

När en del av de anställda vid det nuvarande Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster flyttar till Livsmedelssäkerhetsverkets ursprungliga huvudkontor Kaari i Vik, kompletteras verkets nuvarande funktioner med anknytning till livsmedelskedjan med it-tjänster. Flyttningen till Vik gäller de anställda som för närvarande arbetar i Böle och Vallgård och blir aktuell när ombyggnaden av Kaari-huset blir klar hösten 2019. I samband med detta avstår verket från hyreslokalerna i Böle och Vallgård. Sammanlagt har Livsmedelsverket knappt tusen anställda på ca 20 orter. Verkets huvudsakliga verksamhetsställe blir Seinäjoki.

Statsrådets finansutskott godkände i dag vid sitt sammanträde det hyresavtal som ingås med Senatfastigheter. Livsmedelsverkets lokaler omfattar totalt nästan 19 000 m2. Av lokalerna används närmare hälften av Livsmedelsverkets laboratorier. I framtiden kommer Finlands miljöcentral att ha sitt laboratorium i samma byggnad. På årsnivå ger de ändrade lokalarrangemangen en besparing på strax under 800 000 euro.

– Vid sidan av ekonomiska besparingar eftersträvar vi i första hand ökad enhetlighet, funktionalitet och arbetstrivsel, konstaterar projektchef Kirsi Heinonen vid jord- och skogsbruksministeriet.

– Att arbeta under samma tak ger större möjligheter till växelverkan och samarbete samtidigt som den naturliga rörligheten under arbetsdagen ökar. Med hjälp av de nya strukturella lösningarna satsar vi på en funktionell och trivsam arbetsmiljö, berättar Heinonen.

Livsmedelsverket kommer att ha verksamhet på många olika orter runt om i Finland. De dagliga rutinerna och kontakterna kräver också fungerande distansuppkoppling, vilket måste beaktas i beredningen av verket och i ändringen av lokalerna. Avsikten med de lösningar som avser lokalerna är att stöda det nya Livsmedelsverket så att det på bästa möjliga sätt ska kunna sköta sina uppgifter och smidigt betjäna sina kunder.

I dag utfärdade statsrådet också en förordning om Livsmedelsverket. I förordningen finns närmare bestämmelser om behörighetsvillkor för ledningen och cheferna vid Livsmedelsverket och om vissa vetenskapliga behörighetsvillkor och titlar.

Ytterligare information:
Kirsi Heinonen, projektdirektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 322 3848
Johanna Wallius, lagstiftningsråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 826 6195

Mer från SLC