JSM: Livsmedelsverksprojektet framskrider enligt tidtabellen, lagen har stadfästs

Republikens president stadfäste lagen om Livsmedelsverket den 18 maj. Den nya myndigheten inleder sin verksamhet den 1 januari 2019, då Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster går samman.

Livsmedelsverket kommer att ha knappt tusen anställda och verksamhetsställen på totalt 20 orter. Dess huvudsakliga verksamhetsställe blir Seinäjoki. Processen att välja en generaldirektör för Livsmedelsverket inleds i början av sommaren.

Livsmedelsverket ska främja, övervaka och undersöka säkerheten och kvaliteten hos livsmedel och jord- och skogsbrukets produktionsinsatser, djurens hälsa och välbefinnande samt växtskydd. Myndigheten svarar för användningen av medlen i Europeiska garantifonden för jordbruket och Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling i Finland, är utbetalande organ i Finland och administrerar EU-stöd och nationella stöd.

En reform som stöder branschens konkurrenskraft och digitalisering
Livsmedelsverket kommer att ha en central uppgift i att stödja konkurrenskraften hos livsmedelskedjans aktörer. Det blir enklare att styra, utveckla och övervaka livsmedelskedjan när alla funktioner finns vid samma myndighet. I lagen nämns uttryckligen att också främjande och styrning av livsmedelsexporten är Livsmedelsverkets uppgifter.

Utvecklande av de datasystem som förvaltningsområdets myndigheter använder, i synnerhet lantbruksstödens ansöknings-, övervaknings- och utbetalningssystem, är en väsentlig del av Livsmedelsverkets verksamhet. Ämbetsverksreformen förtydligar och sammanför de ansvar som anknyter till utvecklandet av datasystemen och stöder digitaliseringen av hela branschen.

Det högklassiga forsknings- och laboratorieanalysarbete gällande djur- och växtsjukdomar samt säkerheten och kvaliteten hos livsmedel, foder, gödselmedel och utsäde som har bedrivits vid Livsmedelssäkerhetsverket kommer att fortgå vid Livsmedelsverket.

Ytterligare information:
Kirsi Heinonen, projektdirektör, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 050 322 3848
Johanna Wallius, lagstiftningsråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 029516 2244

Läs mera om Livsmedelsverksprojektet på jord- och skogsbruksministeriets webbplats.

Mer från SLC