JSM: Mer stöd till skogsvägar

Den 1 juni 2018 återställs stödet för grundläggande förbättring av enskilda vägar och byggandet av skogsvägar till 2015 års nivå. Höjningen är motiverad eftersom skogsvägarnas och andra småvägars betydelse för skogsbruket har vuxit under de senaste åren och vägarna utsätts för större påfrestning än tidigare på grund av längre perioder av tjällossning och tunga transportfordon.

– Regeringen har lyckats öka användningen av inhemskt trä samtidigt som skogarna växer snabbare. Den växande bioekonomin är beroende av förnybar träråvara och behöver fungerande logistik, som baserar sig på ett nät av enskilda vägar, framhåller jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Den ursprungliga stödnivån 2015 sänktes genom en ny förordning 2016, med undantag för norra Finland. Stödet för grundläggande förbättring av enskilda vägar har sedan dess varit 35 procent av projektets totala kostnader i södra Finland och 45 procent i mellersta delen av Finland. Nu återställs stödnivån till 50 procent i mellersta delen av Finland, och nivån i södra Finland höjs till samma nivå. Stödet för nya vägar återställs samtidigt till 30 procent i södra delen av Finland och till 40 procent i mellersta delen av Finland.

Motivet bakom höjningen av stödnivån är att öka antalet skogsvägsprojekt. Det är en målsättning i Nationella skogsstrategin 2025 att årligen förbättra 1 930 kilometer enskilda vägar och bygga 190 kilometer nya vägar, men i praktiken har mängden varit betydligt mindre.

Till följd av den nya stödnivån kommer det att användas uppskattningsvis 10 miljoner euro per år till att grundligt förbättra enskilda vägar och ca en miljon euro till att bygga nya skogsvägar. Denna användning av anslagen motsvarar den ursprungliga finansieringsnivån i stödsystemet.

Den nya förordningen kan från och med den 1 juni 2018 tillämpas på ansökningar som det inte ännu fattats beslut om.

Statsrådets förordning 17.5.2018

Ytterligare information:

Marja Hilska-Aaltonen, forstråd, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0295 162 447, förnamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC