JSM: Minister Leppä: Ett nationellt kvalitetsmärke för miljö kan ge skärgårds-, kust- och insjöturismen ett lyft

Turistnäringen i skärgårds-, kust- och insjöområdena kan dra större nytta av den ökade betydelsen av miljö- och naturvärden, tycker jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Enligt minister Leppä ska det planeras ett miljökvalitetsmärke särskilt för små och medelstora företag inom turistbranschen. Kostnaderna för märket ska vara så låga att även de minsta företag som uppfyller kriterierna kan använda märket. Att ge ett sådant nationellt märke stor synlighet har i de flesta europeiska länder visat sig bidra till utveckling av turismen.

Enligt Hanna Kosonen som är riksdagsledamot och Skärgårdsdelegationens ordförande, ska de eventuella nedskärningar i EU-medel som följer av Brexit skötas enligt jämlikhetsprincipen, vilket innebär att skärgårds-, kust- och insjöturismens förutsättningar för utveckling tryggas under den nya EU-programperioden som inleds år 2021.

Leppä och Kosonen talade vid utgivningen av slutrapporten från projektet Goda turistprodukter av skärgårds-, kust- och insjöturism på Ständerhuset den 22 maj.

I rapporten presenteras 80 goda produkter och 16 exemplariska verksamhetsmodeller från Finland och utlandet som kan vara till hjälp vid utveckling av insjöturismen såväl på företags- som regionnivå. Hannu Komu från Onvisio Consultant och Sari Selkälä från Caprice Consulting var konsulter för projektet.

Slutrapporten från projektet Goda turistprodukter av skärgårds-, kust- och insjöturism, pdf 13MB  (på finska).

Ytterligare information:
Hannu Komu, konsult, Onvisio, tfn 0400 615 756, hannu.komu@onvisio.fi
Jorma Leppänen, Skärgårdsdelegationens generalsekreterare, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 0400 744 900, jorma.leppanen@mmm.fi

Mer från SLC