JSM: Minister Leppäs exportfrämjande resa till Kina blev lyckad

Att öka exporten av mat och skogsindustriella produkter samt ansvarsfull vattenanvändning var de främsta samtalsämnena när jord- och skogsbruksminister Jari Leppä besökte Shanghai och Peking den 15 - 18 maj.

På Team Finland-resan för företag och statsförvaltningen förhandlade minister Leppä om exportfrågor och deltog i evenemang i anslutning till tillväxtprogrammen Food from Finland och Wood from Finland.

I Kina gjordes nyligen en omfattande förvaltningsreform och den finska delegationen bekantade sig med landets nya förvaltning. Efter mötena var delegationen övertygad om att det goda samarbetet fortsätter. Minister Leppä är belåten över att de kinesiska ministerierna var intresserade av ett konkret samarbete mellan företagen.  

– Finland är en eftertraktad partner för Kina och vi har tillit. Detta är ett tecken på att Kinaexporten kan växa. Vårt samarbete har blivit starkare och därför kan vi allt mera fokusera oss på det samarbete som gagnar företag, säger minister Leppä.

– Kina är en hårt konkurrerad marknad. Framgång på den marknaden kräver nära samarbete mellan företagen och förvaltningen, säger kanslichef Jaana Husu-Kallio.

Matexport främjades på SIAL-mässan och i officiella förhandlingar
Finska företag presenterade sina produkter på Asiens största livsmedelsmässa, SIAL, som ordnades i Shanghai den 16 - 18 maj. På den imponerande Finlandspaviljongen ställde Apetit, Linkosuon Leipomo, Fazer Confectionery, Fazer Mills, Laitilan Wirvoitusjuomatehdas, Lasso Drinks, Raisio, Santa Water Group, Stadin Brewing Company och Vanajan Keksit ut sina produkter med prägel av den rena arktiska naturen.  Även andra EU-länder visade sitt matkunnande för EU var mässans honorärpartner.

– Matsektorn är ett tillväxtområde och export ger tillväxt. Det gläder mig hur intresserade kineserna är av våra högklassiga, hälsosamma och trygga livsmedel. Finlandspaviljongen lockade särskilt många besökare. EU:s höga livsmedelshygien och arbetet för en hållbar livsmedelsproduktion väckte intresse, vilket gladde mig och kommissionär Hogan stort, säger minister Leppä.

I Peking undertecknade minister Leppä och vice minister Zhang Taoli från det kinesiska ministeriet för jordbruk och landsbygd ett avtal om fortsatt företags- och forskningssamarbete fram till utgången av år 2019.  Till exempel i projekt som gäller produktion av havre och mjölk samt användning av biomassa från jordbruket utbyter Finland och Kina erfarenheter och lär sig av varandra.

Med minister Ni Yuefeng på Tullverket diskuterade minister Leppä marknadslansering av olika produkter. Systemet med ett elektroniskt exportintyg för mejeriprodukter, vilket länderna började tillämpa i december 2017, är enligt Leppä och Ni ett utmärkt exempel på ett fungerande samarbete mellan länderna.

I juni ska Kina enligt Ni göra en kontroll av BSE i Finland, vilket är en förutsättning för att ett projekt som handlar om export av nötkött till den kinesiska marknaden kan startas.

Kanslichef Husu-Kallio besökte också certifierings- och ackrediteringsavdelningen vid den nya marknadskontrollmyndigheten. Finland är det första landet som infört ett elektroniskt livsmedelskontrollsystem med Kina. I systemet kan de kinesiska myndigheterna följa upp de exporterande företagens kontrolluppgifter. Systemet har bidragit till att godkänna export av finskt griskött. Finland och Kina ska också inleda förhandlingar om samarbete som gäller export av ekologiska produkter.

Företag vill hitta marknadsområden för högkvalitativt virke
Minister Leppä öppnade det finsk-kinesiska träforumet i Peking den 17 maj. Under de senaste tre åren har exporten av sågvaror till Kina växt väldigt mycket. I fjol var exporten 1,7 miljoner kubikmeter.

– Vid toppmötet lyfte vi upp produkter av högre förädlingsgrad, det vill säga finska timmerhus, produkter av limmat trä för byggnadsindustrin, miljövänligt impregnerat virke och värmebehandlat trä. Miljökriterier och virkets spårbarhet är uppåtgående trender i Kina, och där har de finska företagen en marknadsnisch.  Den ökade exporten måste också synas i virkespriset, säger Leppä.  

I evenemanget deltog ca 150 finska och kinesiska skogsexperter och företag, från Finland bland annat  Arborealis, ER-Saha, HASA, Iisveden Metsä, Keitele Wood Products, Kuhmo, Lunawood, Luvian Saha, Multian Saha, Pölkky, Sahakuutio, SWM-Wood och Versowood.

Vattencirkulerande och -renande system eftertraktade
I Peking träffade minister Leppä vattenminister E Jingping. På diskussionsagendan stod bland annat effektivare vattencirkulation och vattenrenande system. Behovet att digitalisera förvaltning av vattenresurser var ett centralt tema i förhandlingarna. Finland har en viktig roll även i vattensamarbetet mellan EU och Kina eftersom det europeiska sekretariatet för nätverket China Europe Water Platform finns i Finland åren 2018–2019.

I resan deltog också företrädare för Livsmedelssäkerhetsverket och Naturresursinstitutet.

Minister Leppäs videohälsning från SIAL-mässan.(16.5.2018) (på finska)

Ytterligare information:
Risto Lahti, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 565 0424
Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn  +358 400 291 910
fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC