JSM: ​Nationella nordliga stöd för mjölkproduktion 2017 fastställda

Regeringen fastställde i dag det slutliga stödbeloppet för mjölkproduktionen under tiden januari/december 2017. Stödet ska nu höjas med 0,2 - 0,5 cent till 7,4 - 31,6 cent per liter beroende på stödområdet.

Stödet per liter höjs stegvis enligt stödområde så att hela den för mjölkproduktionen reserverade summan på 165,2 miljoner euro ska kunna användas fullt ut. En motsvarande komplettering har gjorts årligen när man fått slutlig information om den mjölkkvantitet som  producenterna producerat under hela året i området för nordligt stöd.

Ytterligare information:
Juha Vanhatalo, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2347, juha.vanhatalo(at)mmm.fi
Pekka Pihamaa, lantbruksekonom, tfn 0295 16 2289, pekka.pihamaa(at)mmm.fi

Mer från SLC