JSM: Nu slår lantbruksföretagare sig samman i rekordtakt - antalet gårdar i aktiebolagsform växt med närmare 40 procent

Under de senaste åren har det i snabb takt blivit allt populärare att samäga gårdar. År 2010 var antalet samägda gårdar lite över 650, i dag redan långt över 900. Anni och Mika Markkanen som driver en mjölkgård i Suonenjoki tillsammans med ett annat par, har inte tänkt gå tillbaka till det gamla.

Anni och Mika Markkanen blev delägare i gården för några år sedan. De startade som lantbruksföretagare år 2013, men grundade aktiebolaget Moon Milk Oy redan året därpå.

”På en kurs träffade vi ett par som också funderade på kommande investeringar. Vi hade likartade tankar om hur man håller djur och vad vi vill göra i framtiden. Vi fick en idé om en gemensam ladugård och nu är vi fyra företagare på gården”, berättar Anni Markkanen.

På några år har det grundats flera hundra liknande bolag. År 2010 uppgick antalet gårdar i aktiebolagsform till 665, i fjol var antalet redan 924. Detta innebär en tillväxt på närmare 40 procent på sju år.

”Jag skulle inte gå tillbaka till det gamla. Vi kan dela på ansvaret och var och en kan använda sin egen kompetens på gården. Det är också viktigt med stöd: tillsammans är det roligare att dela både glädje och sorg”, säger Anni Markkanen.

Bättre ladugård och flera arbetsmaskiner
Enligt Markkanen har samägandet lett till stora fördelar när det gäller gårdens arbetsredskap. Moon Milk Oy investerade redan i början i en stor modern ladugård. Alla fyra bär också ansvaret för riskerna.

Även antalet maskiner växte vid sammanslagningen.

”Vi hade olika maskiner, och det var förnuftigt att börja samanvända dem. Nu behöver vi inte investera något extra i arbetsmaskiner. Vi har till exempel traktorer i olika storlekar, och vi kan använda dem alla”, säger Markkanen.

Möjligheten till flexibilitet och ledigheter har varit en av de största fördelarna med samägandet. Det ena paret jobbar morgon, det andra paret kväll i ladugården.

”Vi turas om. Vi kan ordna arbetet på det sättet att alla får möjlighet att ägna sig åt till exempel fritidsintressen. I allmänhet ordnas alla fritidsaktiviteter samma tid som vi måste sköta kvällsmjölkningen och tidigare har det inte varit möjligt att gå på till exempel gympapass”, säger Markkanen.

Välmåendet syns också i djurens hälsa
Man blir lätt utbränd i den tunga branschen om man måste bära arbetsbördan ensam. Moon Milk Oy:s företagare följer alla upp varandras arbetshälsa regelbundet.

”När stressen tar överhand och om det börjar se ut att någon av oss håller på att bli utbränd, uppmuntrar vi till att ta en paus. Det är osannolikt att läget på en gemensam gård blir lika svårt som på en gård som man sköter alldeles ensam.”

När företagarna mår bra, är också djuren nöjda.

”När vi mår bra orkar vi också arbeta. Då producerar även djuren mer och håller sig friska.”
Enligt Markkanen passar gemensamma gårdar inte för alla. Det kräver smidighet och chefsförmåga.

”När det finns flera delaktiga och externa arbetstagare, behövs det också ledarförmåga för att hålla allt i ordning.”
 
Källor: Naturresursinstitutets statistik över gårdar i aktiebolagsform 2010 - 2017

Foton för media
 
Ytterligare information:
Anni Markkanen, Moon Milk Oy, tfn 050 533 5646, markkanen.anni(at)gmail.com
Anna-Leena Miettinen, enhetschef, jord- och skogsbruksministeriet, tfn 040 033 0812, anna-leena.miettinen(at)mmm.fi

Jord- och skogsbruksministeriets tvååriga kampanj som handlar om att värdesätta mat ska öka finländarnas medvetenhet om vad matens ursprung betyder: hur producerar vi mat i Finland och vad får vi när vi väljer närproducerat. Kampanjen Bra mat växer nära följer matproduktionen på tio gårdar i olika delar av landet och söker svar på varför vår mat sägs vara världens renaste, ansvarsfullt producerad och spårbar. I kampanjen deltar också Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenter MTK och Svenska Lantbruksproducenternas Centralförbund SLC. www.bramatvaxernara.fi #bramatväxernärä

Mer från SLC