JSM: Regeringen fastställde stödet för biodling 2018

Regeringen beslutade i dag den 28 mars 2018 att det nationella stödet för biodling enligt antalet bisamhällen 2018 är 17 euro för ett övervintrat och ofördelat bisamhälle. Närmare 400 biodlare får sammanlagt ca en halv miljon euro i stöd.

Målet med stödet är att kompensera de konkurrensnackdelar som följer av Finlands ogynsamma förhållanden och trygga en fortsatt biodling och sektorns möjligheter för utveckling.

För att få stöd måste biodlaren ha minst 15 övervintrade bisamhällen år 2018. Vidare måste odlaren ha fått försäljningsinkomster från biodlingen och följt bestämmelserna i djurregisterlagstiftningen. Den utbetalande myndigheten är Landsbygdsverket.

Ytterligare information:
Mika Survonen, jordbruksöverinspektör, tfn 0295 16 2215, mika.survonen(at)mmm.fi
Juha Vanhatalo, äldre regeringssekreterare, tfn 0295 16 2347, juha.vanhatalo(at)mmm.fi 

Mer från SLC