Är du intresserad av kostnadsfri utbildning i sociala medier? Hurudan utbildning behöver du?

Inom ramen för kampanjen Bra mat växer nära! kommer det att ordnas kostnadsfria nätbaserade utbildningar på svenska och finska i sociala medier för alla intresserade lantbruksföretagare och trädgårdsproducenter. Många producenter och odlare är redan aktiva i sociala medier, men via utbildningarna kan matens producenter få vägkost för att utnyttja sociala medier ännu bättre samt även ge inspiration och stöd för att komma i gång till de producenter som är nyfikna på sociala medier.  

Förhandsenkät om behov av some-utbildning
Som bäst genomförs en förhandsenkät för att kartlägga producenters och odlares intresse för utbildning i sociala medier samt vilken typ av utbildning det finns behov av. Enkäten är öppen fram till den 15 mars och tar cirka fem minuter att besvara.

Länk till enkäten: bit.ly/bramatväxernära_förhandsenkät_someutbildning

Kampanjen Bra mat växer nära pågår i två år
Jord- och skogsbruksministeriets kampanj Bra mat växer nära! som inleddes i januari genomförs i samarbete med SLC och MTK. Under de kommande två åren är avsikten med kampanjen att stärka finländarnas uppskattning för den inhemska maten.

Bekanta dig med kampanjen på mmm.fi/sv/bramatvaxernara

#bramatväxernära #läheltäparempaa

Voit myös vastata ennakkokyselyyn suomeksi: bit.ly/läheltäparempaa_ennakkokysely_somekoulutus

Mer från SLC