JSM: Landsbygdens livskraft och ny jordbrukspolitik på agendan på jordbruksministrarnas inofficiella möte i Österrike

EU:s jordbruksministrar samlas i Schloss Hof i Österrike den 23 - 25 september. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företräder Finland vid mötet.

På mötesagendan står den nya gemensamma jordbrukspolitikens metoder att bidra till livskraftiga landsbygdsområden och en högkvalitativ matproduktion i framtiden. Ministrarna diskuterar också hur lönsamheten för EU:s jordbruk och landsbygdens mångfald ska utvecklas och vilket är det bästa utvecklingssättet. Hur producera mat av hög kvalitet på ett hållbart och konkurrenskraftigt sätt i framtiden är också ett av samtalsämnena.

Enligt Finland är landsbygdsutveckling en av de viktigaste delarna av den gemensamma jordbrukspolitiken som ska anvisas tillräckliga resurser för att nå så bra resultat som möjligt. 

Landsbygdens utvecklingsåtgärder kan bland annat förbättra djurens välbefinnande och miljöns tillstånd samt hjälpa jordbrukare att anpassa sig till de utmaningar som klimatförändringen medför. Finansieringen bidrar också till diversifiering av näringslivsstrukturen i landsbygdsområdena.

Med tanke på landsbygdslandskap och naturens biologiska mångfald är det viktigt att jordbruket fortsätter som en lönsam och vital näringsgren även i de mindre gynnade områdena. Kompensationsersättning och produktionskopplade stöd är särskilt viktiga stödformer.

Ytterligare information:

Teppo Säkkinen, ministerns specialmedarbetare, tfn +358 50 516 2868

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn +358 295 16 2269

Mer från SLC