LPA: Budgetpropositionen innehåller stödåtgärder för att jordbrukare ska orka med arbetet

Som en del av budgetpropositionen för 2019 har regeringen enats om åtgärder för att trygga den finländska livsmedelsproduktionen. Lönsamheten i lantbruket har sjunkit redan under flera år. Sommarens torka har ytterligare förvärrat situationen på gårdarna. Bland stödåtgärderna på grund av torkan har man också enats om satsningar på att stödja lantbruksföretagare så att de orkar med arbetet.

Fortsatt finansiering för projektet Ta hand om bonden

För Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA:s projekt Ta hand om bonden har i propositionen föreslagits en fortsatt finansiering på 3 miljoner euro för åren 2019–2020. Projektet har visat sig synnerligen behövligt, och inom ramen för det har man redan kunnat hjälpa cirka 1 500 lantbruksföretagare som befunnit sig i en svår situation.

– Det är en lättnad att höra att vi kan fortsätta med detta viktiga arbete och bidra till att lindra jordbrukarnas trångmål. Med stöd av anslaget kan vi stärka skyddsnätet för att hjälpa lantbruksföretagare som befinner sig i en svår situation, konstaterar LPA:s verkställande direktör Päivi Huotari.

Dröjsmålsräntan på försäkringspremier fortsätter att vara nedsatt

Enligt propositionen ska den temporära sänkningen av dröjsmålsräntan på försäkringspremier till LPA fortsätta till slutet av 2020. Anslaget som anvisats för sänkningen är 1,2 miljoner euro, vilket betyder att dröjsmålsräntan kan fortsätta att vara 4 procent per år.

Ytterligare information ger verkställande direktör Päivi Huotari vid Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt LPA, tfn 050 500 4514.

Lantbruksföretagarnas pensionsanstalt (LPA) har hand om lantbruksföretagarnas, yrkesfiskarnas och renskötarnas samt stipendiaternas lagstadgade sociala trygghet. Utöver pensions- och olycksfallsförsäkringar svarar LPA även för lantbrukets avbytarservice, arbetarskyddsfrågor och företagshälsovård. Kunder i LPA är 67 000 lantbruksföretagare och 128 000 pensionstagare. Summan av de pensioner och andra förmåner som LPA betalar till landsbygden är mer än en miljard euro per år.

Mer från SLC