Luke: Den höstsådda arealen historiskt liten – ökad odlingsareal för korn och vall

På grund av regnen i höstas var den höstsådda arealen för vete och råg minst på decennier. I våras odlades vall och korn på den areal som blev tom efter odlingen av höstspannmålen. Nu förväntas läget bli lättare efter den torka som rått på åkrarna så att man kan få god skörd.

På grund av regnen i höstas var läget historiskt sett svårt för både skörden och sådden av höstspannmålen. Senast var den höstsådda vetearealen lika liten som nu år 1994. Den höstsådda rågarealen hör också till de minsta under de senaste hundra åren. Odlingsarealen för höstvete och höstråg halverades jämfört med året innan och låg klart under 20 000 hektar.

– Tillgången på finländskt rågbröd är inte garanterad i vinter, säger överaktuarie Anneli Partala vid Naturresursinstitutet.

Arealen för korn, som är den mest odlade spannmålen, ökade och var nästan lika stor som förförra året. Däremot blir arealen för övriga vårspannmål lika stor eller något mindre än i fjol.

Foderarealen störst på decennier Betes-, hö- och ensilagearealen ökar nu för tredje året i rad. I år är odlingen av vall störst på två decennier. En tredjedel av den statistikförda arealen utgörs av vallareal.

Kummin fortsatt populärt Bland specialgrödor ökar arealen för kummin. I år blir odlingsarealen för kummin troligen den största någonsin under kumminets odlingshistoria, dvs. 27 000 hektar. Arealen är större än arealen för potatis (21 000 hektar) eller för bondböna (20 000 hektar). Till skillnad från kummin kommer arealerna för bondböna, ärt, rybs och raps att minska något jämfört med de senaste åren.

Bakgrund till statistiken Statistikuppgifterna grundar sig den här våren på de odlingsarealer per växt som odlarna har anmält i samband med huvudstödsansökan. Uppskattningsvis var 90 procent av anmälningarna tillgängliga innan de här förhandsuppgifterna publicerades. Odlarna kan ännu den här dagen, den 15 juni, anmäla arealerna för odlingsväxter. Uppgifterna om odlingsarealer preciseras och de finns att få för respektive NTM-centrals område 17.7.2018. Då publicerar Luke de regionala förhandsuppgifterna ur statistiken Utnyttjad jordbruksareal.

Mer information:

Anneli Partala, överaktuarie, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6803, fornamn.efternamn@luke.fi

Mer från SLC