Luke: Vad åt vi i Finland 2017

Finländarna konsumerade i fjol i genomsnitt 160 kilo flytande mjölkprodukter, 81 kilo kött, 80 kilo spannmål, 65 kilo frukt och 64 kilo grönsaker. Detaljerna framgår av Naturresursinstitutets (Luke) preliminära uppgifter om näringsbalansen.

Den totala konsumtionen av kött låg på ungefär samma nivå som förra året, 81 kilo per person, inklusive vilt och ätbara inre organ. Konsumtionen av fjäderfäkött ökade med sex procent från 2016. Konsumtionen har fortsatt att öka över tio år i följd. Även konsumtionen av nötkött ökade – ökningen är ungefär en procent från förra året. Däremot var konsumtionen av svinkött nästan fyra procent lägre än året innan.

– År 2017 konsumerades i genomsnitt 19,4 kilo nötkött, 33,4 kilo svinkött och 24,9 kilo fjäderfäkött per person, berättar överaktuarie Tarja Kortesmaa från Luke.

Konsumtionen av mjölk fortsatte att minska
Mjölkkonsumtionen minskade med i genomsnitt fem procent jämfört med förra året. Konsumtionen av fettfri mjölk minskade kraftigt, med över 14 procent. Lättmjölk konsumerades i nästan samma takt som förra året, men konsumtionen av helmjölk ökade med sju procent jämfört med förra året, efter att konsumtionen minskat två år i följd.

– Den sammanlagda mjölkkonsumtionen per person var förra året cirka 112 liter , varav en tredje del var fettfri mjölk, 56 procent lättmjölk och dryga tio procent helmjölk, fortsätter Kortesmaa.

Konsumtionen av surmjölk och fil minskade med ungefär sex procent. Yoghurt konsumerades ungefär som året innan. Gräddkonsumtionen steg med cirka sex procent. Totalt konsumerades 160 kilo flytande mjölkprodukter per person 2017 d.v.s. cirka fyra procent mindre än året innan.

Konsumtionen av ost minskade med ett par procent från året innan till knappt 26 kilo. Smörkonsumtionen var ungefär lika stor som året innan, 3,5 kilo. Äggkonsumtionen var nästan 12 kilo per person.

Finländarna gillar havre
Totalkonsumtionen av spannmål ökade från 2016 med nästan en procent till 80 kilo per person. Konsumtionen av havre ökade med ungefär ett kilo till 7,3 kilo och konsumtionen av ris med 0,2 kilo till sex kilo per person. Vete och råg användes i ungefär lika stor utsträckning som året innan, 44,5 och 15,5 kilo.

Konsumtionen av frukt och grönsaker
Konsumtionen av citrusfrukter minskade med tio procent, till 13 kilo per person. Konsumtionen av övriga färska frukter låg på ungefär samma nivå som året innan på 46 kilo. Konsumtionen av konserverade och torkade frukter var sammanlagt cirka sju kilo. Konsumtionen av färska grönsaker förra året uppskattas uppgå till cirka 64 kilo per person, vilket dock innefattar eventuellt svinn.

Bakgrund till statistiken
Lukes näringsbalans är ett sammandrag av produktionen, den inhemska användningen och konsumtionen av de viktigaste livsmedelsgrupperna i Finland.  För balansen beräknas den inhemska användningen av fler än 60 produkter utifrån produktion, lagerförändring, export och import. Den inhemska konsumtionen fördelas fortfarande på olika ändamål: användning som djurfoder, utsäde, råvara för industrin och livsmedel. Konsumtionssiffrorna fås genom att dividera användningen av livsmedel med det genomsnittliga invånarantalet.

Den totala mängden kött som konsumeras innefattar även vilt och ätliga inälvor. Konsumtionsmängderna för kött anges i näringsbalansen med ben, dvs. som uppslaktat kött. Av mängden kött med ben är 80 procent urbenat. Dessutom varierar tillagningssvinnet mellan 10–30 procent beroende på produkt.  Konsumtionen av kött som tillagats motsvarar cirka 50 procent av mängden kött med ben.

Denna statistikmetod ger endast vägledande siffror om konsumtionen av vissa produkter, exempelvis grönsaker. Siffrorna beskriver i högre grad den mängd som erbjudits för konsumtion än den faktiska konsumtionen eftersom uppgifter om lagringsförluster och annat svinn inte är tillgängliga och de därför ingår i konsumtionsmängderna.

Ytterligare information: 

Överaktuarie Tarja Kortesmaa, Naturresursinstitutet, tfn 029 532 6794, fornamn.efternamn@luke.fi

Statistik: Näringsbalansen 2017 (preliminär) och 2016 slutliga uppgifter

Mer från SLC