Mavi: Anmälan om direktförsäljning av mjölk ska lämnas in senast 15.1.2018

Mjölkproducenter ska anmäla direktförsäljning av mjölk senast 15.1.2018, om det betalas produktionsstöd för mjölk på basis av direktförsäljningen. Produktionsstöd för mjölk kan betalas i stödregion C. Producenten ska göra anmälan med blankett 230 om mängderna komjölk som sålts direkt till konsumenter och andra komjölksprodukter som sålts under perioden 1.1.– 31.12.2017.

Blankett 230 Anmälan om direktförsäljning av mjölk finns på Landsbygdsverkets websidan www.mavi.fi/sv/guider-och-anvisningar/odlare/Sidor/blanketter.aspx. Blanketten lämnas in till det egna områdets NTM-central.

Mer information från Landsbygdsverket:
Överinspektör Susanna Jansson
0295 31 2436
fornamn.efternamn@mavi.fi 

Mer från SLC