Mavi: Eko- och kompensationsersättningarna betalas till gårdarna fr.o.m. 21.5

Landsbygdsverket börjar betala ut kompensationsersättningens husdjursförhöjning och ekoersättningen 21.5.2018. Utbetalningen gäller kompensationsersättningens husdjursförhöjning, ersättningen för ekologisk husdjursproduktion och restbeloppet av ersättningen för ekologisk växtproduktion (15 %) för 2017.  Kompensationsersättningens husdjursförhöjning uppgår till sammanlagt cirka 50 miljoner euro och ersättningen för ekologisk produktion till cirka 17 miljoner euro.

Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med 21.5, efter hand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen.

Restbelopp av jordbrukarstöd betalas ut i juni
Utbetalningen av jordbrukarstöd som söktes år 2017 fortgår i juni med EU:s får- och getbidrag. Dessutom betalas restbeloppen av ersättningen för djurens välbefinnande, EU:s nötdjursbidrag, miljöersättningen, grundstödet, förgröningsstödet, EU-stödet till unga jordbrukare, bidraget för jordbruksgrödor samt avtalen om åkrar för tranor, gäss och svanar. Landsbygdsverket informerar om juni månads utbetalningsdatum när de är fastställda.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, våren 2018

Mer information från Landsbygdsverket:
Stödchef Jaakko Rinne
0295 31 2383
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC