Mavi: Färre än 50 000 gårdar lämnade in ansökan om samlade jordbrukarstöd

Cirka 49 700 gårdar lämnade in stödansökan i samband med jordbrukarnas huvudstödansökan som avslutades i medlet av juni. I år var det första gången som färre än 50 000 gårdar ansökte om stöd. Antalet jordbrukare som lämnade in ansökan om samlade jordbrukarstöd var nu ungefär 3 500 färre än år 2015, då man för första gången kunde ansöka om stöden enligt EU:s nuvarande gemensamma jordbrukspolitik.

I samband med huvudstödansökan ansökte cirka 4 400 gårdar om stöd som ersätter förlorad höstsådd. Med krisstödet ersätts förluster som beror på att höstsådden blev ogjord eller att höstgrödorna förstördes till följd av den exceptionellt regniga hösten. 

Tio år av elektronisk ärendehantering
Under årets huvudstödansökan som inleddes i april uträttade cirka 93 procent av jordbrukarna sina ärenden elektroniskt. Det var nu tionde gången som gårdarna kunde skicka in sin stödansökan i e-tjänsten Vipu. I samband med den första elektroniska ansökan år 2009 ansökte ungefär 10 procent av gårdarna om stöd i Viputjänsten, men under de senaste åren har det börjat bli allt mer sällsynt med pappersansökningar. 

Ansökningstiden har under årens lopp varierat från två veckor till två och en halv månad. Oberoende av ansökningstidens längd och tidpunkt har de flesta ansökningarna alltid lämnats in i slutet av ansökningstiden. Också i år skickades merparten av ansökningarna in under de två sista veckorna. 
Jordbrukarna kan använda sig av Viputjänsten året om. Utöver att skicka in ansökan om samlade jordbrukarstöd har jordbrukarna under vårens lopp kunnat ansöka om ersättning för djurens välbefinnande, stöd för växthusproduktion och nationella husdjursstöd samt göra anmälan om djurantal och ge in resultaten från kvalitetstestet av åkerjorden. Också när det gäller dessa ansökningar och anmälningar har ärendehanteringen till största delen varit elektronisk.    

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Informationssystemexpert Maria Jukkola
0295 31 2356
fornamn.efternamn(at)mavi.fi

Mer från SLC