Mavi: Finland på väg att beviljas dispens för bärgning av skörd på EFA-trädor – Mavi ändrar anvisning

Landsbygdsverket publicerade 18.6.2018 ett pressmeddelande om exceptionell bärgning av skörd på grönträdor som anmälts som ekologisk fokusareal (EFA) inom förgröningsstödet. Skyldigheten att ha ekologisk fokusareal gäller bara i landskapen Egentliga Finland, Nyland och Åland.

Den anvisning om att åberopa force majeure (oöverstigligt hinder) som ingick i det pressmeddelandet behöver inte längre följas. Ändringen beror på att Finland, Sverige och Portugal enligt uppgift från kommissionen är på väg att i juli beviljas dispens att bärga skörd på EFA-trädor. Tack vare det här undantagslovet kan force majeure-förfarandet frångås.

En gård som utnyttjar undantaget behöver bara underrätta kommunens landsbygdsnäringsmyndighet om de EFA-skiften och arealer där skörd har bärgats eller djur gått på bete före 16.8.2018. Anmälan ska göras skriftligen senast 20.8.2018. Landsbygdsverket behöver uppgifter om skiftena och arealerna med tanke på rapporteringen till kommissionen. Jordbrukaren behöver inte bifoga några andra uppgifter eller motiveringar till sin anmälan.

Både husdjurs- och växtodlingsgårdar får bärga skörd på ekologisk fokusareal. I år leder bärgning av skörd och betesgång på EFA-grönträdor inte till någon minskning av förgröningsstödet och trots att skörden bärgats betraktas arealerna också som trädor i samband med diversifiering av grödor (mångsidigare odling). Alla andra villkor som hänför sig till EFA ska emellertid uppfyllas.

Mer information i Mavis pressmeddelande 8.6.2018: Vad göra med växtbestånden efter den torra våren?

Ytterligare information för stödsökande:
Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare information vid Landsbygdsverket:
Överinspektör Mirka Holmén
0295 31 2501
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC