Mavi: ​Höstanmälan kan skickas in fr.o.m. 12.9.2018

Jordbrukarna kan skicka in höstanmälan för miljöersättning i Viputjänsten från och med onsdag 12.9. Anmälan gäller de skiften på vilka jordbrukaren genomför miljöersättningsåtgärderna placering av flytgödsel i åker, återanvändning av näringsämnen och organiskt material eller växttäcke vintertid på åkrar. Gårdarna har tid på sig fram till 31.10 att göra anmälan.

I år är tiden för att göra höstanmälan längre än förut. Redan innan jordbrukarna skickar in anmälan kan de därför använda sig av Vipus växttäckesräknare för att planera vilka skiften som bör lämnas täckta med växtlighet.

De skiftesuppgifter som gården anmälde i våras finns färdigt att använda i Vipu. Det är enkelt att göra anmälan, eftersom gödseluppgifterna om ett skifte går att kopiera över till andra skiften.

Höstanmälan behöver inte göras för åtgärderna ’Placering av flytgödsel i åker’ och åtgärden ’Återanvändning av näringsämnen och organiskt material, om ingen gödsel har spridits.

Ytterligare information till jordbrukarna: Mavi.fi, höstanmälningar Kommunernas landsbygdsnäringsmyndigheter

Ytterligare information till medierna:

Höstanmälningar: placering av flytgödsel i åker, återanvändning av näringsämnen och organiskt material Överinspektör Hanna Ketomäki 0295 31 2429

Höstanmälningar: växttäcke vintertid på åkrar Jordbruksöverinspektör Markku Kuoppa-aho 0295 31 2431

Viputjänsten Informationssystemexpert Maria Jukkola 0295 31 2356

fornamn.efternamn@mavi.fi 

Mer från SLC