Mavi: Namnskydd söks för Äkta basturökt skinka

EU:s namnskydd söks för namnen ”Aito saunapalvikinkku” och ”Äkta basturökt skinka”. Den som ansöker om skyddad geografisk beteckning (SGB) är Saunapalviyhdistys ry.

”Aito saunapalvikinkku”/”Äkta basturökt skinka” röks med alved i rökbastu genom direkt rökning. Värmebehandlingstiden är åtminstone 12 timmar. Utmärkande för produkten är doften och smaken av rök från den alved som använts vid rökningen. Köttprodukten är framställd av intakta muskler i eller skurna bitar av svinskinkor. Också skinkfett och svål kan ingå i produkten. 

Produkten förbehandlas, saltas, inplaceras och värmebehandlas i Finland. Det geografiska område som namnskyddet gäller omspänner hela Finland. 

Framställningen av basturökt skinka är starkt kopplad till bastukulturen i Finland, något som särskiljer den från andra länder och från rökta produkter som tillverkas i dem. Produkten skiljer sig från andra produkter som tillverkas med hjälp av modernare teknik i synnerhet när det gäller tillverkningssättet och den unika produktkvaliteten. 

Ansökan om namnskydd som är under behandling ersätter den tidigare ansökan om skydd för namnen ”Saunapalvikinkku, tehty perinteiseen tapaan” och ”Basturökt skinka, tillverkad på traditionellt sätt”. Europeiska kommissionen ansåg att namnen inte uppfyllde kraven i förordningen och därför återtog sökanden ansökan.

Invändningsförfarandet pågår nu 
Ett nationellt invändningsförfarande som hör samman med registreringen av namnet pågår fram till 31.8.2018. Landsbygdsverket har publicerat ett meddelande om ansökan i Officiella tidningen samt i Varumärkestidningen. Materialet finns att läsa på adressen www.mavi.fi/nimisuoja. En invändning kan i Finland göras av de fysiska och juridiska personer som har ett legitimt intresse. Landsbygdsverket behandlar invändningarna och fattar beslut i ärendet. Europeiska kommissionen beslutar om registrering av namnet efter en eventuell behandling inom EU.

Information om namnskydd på svenska

Mer information från Landsbygdsverket:
Piritta Sokura, överinspektör
0295 31 2364
fornamn.efternamn(at)mavi.fi 

Mer från SLC