Mavi: Nationella husdjursstöd och växthusstöd betalas i april

Landsbygdsverket börjar betala ut förskotten på stöd för växthusproduktion torsdag 19.4.2018. Utbetalningen gäller cirka 60 % av det växthusstöd som sökts år 2018. Växthusföretagarna betalas sammanlagt cirka 13 miljoner euro i förskott.

Utbetalningen av nationella husdjursstöd börjar torsdag 26.4. Restbeloppen av stöden för 2017 och förskotten på stöden för 2018 betalas ut till husdjursgårdarna samtidigt. Restbeloppen för 2017 uppgår till sammanlagt cirka 37 miljoner euro och förskotten för 2018 till cirka 60,5 miljoner euro.

Torsdag 26.4 inleds också utbetalningen av restbeloppen (15 %) av ersättningarna för miljöavtal för programperioden 2014–2020. Det sammanlagda beloppet som betalas ut är cirka 2,4 miljoner euro för avtal om skötsel av våtmark och om skötsel av jordbruksnaturens mångfald och landskapet.
Stödmottagarna kan kontrollera uppgifterna om utbetalda stöd i Viputjänsten.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, våren 2018

Mer information från Landsbygdsverket:
Stödchef Jaakko Rinne
0295 31 2383
fornamn.efternamn@mavi.fi

Mer från SLC