Mavi: Överdirektörer och ICT-direktör till Livsmedelsverket

Livsmedelsverkets överdirektörer och ICT-direktör har valts. Livsmedelsverket inleder verksamheten från början av år 2019.

Till överdirektör för landsbygdslinjen utsågs direktören för Livsmedelssäkerhetsverkets avdelning för växtproduktion, agronomie- och forstdoktor Matti Puolimatka.

Till överdirektör för linjen för livsmedelskedjan utsågs direktören för Livsmedelssäkerhetsverkets avdelning för forskning och laboratorietjänster, veterinärmedicine doktor Pia Mäkelä.
Till överdirektör för laboratorie-och forskningslinjen utsågs direktören för Livsmedelssäkerhetsverkets forskningsenhet för kemi, filosofie doktor Janne Nieminen.

Till ICT-direktör som leder verksamhetshelheten för digitala tjänster utsågs Landsbygdsverkets ICT-direktör, diplomingenjör Juha Antila. 

Livsmedelsverket har tre linjer och två verksamhetshelheter. Till förvaltningsdirektör som leder verksamhetshelheten för interna tjänster har tidigare utnämnts juris kandidat, vicehäradshövding Maria Teirikko. Verkets generaldirektör är agronomie- och forstmagister Antti-Jussi Oikarinen. 

Livsmedelsverket inleder verksamheten 1.1.2019 när Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster går samman och blir en ny myndighet. Verket som hör till jord- och skogsbruksministeriets förvaltningsområde har sitt huvudsakliga verksamhetsställe i Seinäjoki. Livsmedelsverkets verksamhet omfattar hela landet. Verket har närmare tusen anställda på 20 orter.

Mer från SLC