Mavi: Tidtabellen för utbetalning av jordbrukarstöd är oförändrad våren 2019

Landsbygdsverket har publicerat tidtabellen för de stödutbetalningar som ska göras våren 2019. Mestadels är det restbelopp som ska betalas ut, eftersom de jordbrukarstöd som sökts 2018 till största delen betalas ut under ansökningsåret. Det är meningen att gårdarna ska få in pengarna på kontot enligt samma tidtabell som följdes våren 2018.

I april 2019 kommer till jordbrukarna dessutom att betalas ut krisstöd som är avsedda att underlätta jordbrukets besvärliga situation. Mer information om krisstöden kommer att ges när stödvillkoren har fastställts.

Eftersträvad utbetalningstidtabell, våren 2019

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Utvecklingschef Jaakko Rinne
0295 31 2383
jaakko.rinne@mavi.fi

Mer från SLC