Mavi: Utbetalningen av jordbrukarstöd fortsätter i slutet av november

Utbetalningen av jordbrukarstöd fortsätter i slutet av november
I november betalar Landsbygdsverket ut förskotten på ersättning för djurens välbefinnande, de nationella åkerstöden och kompensationsersättningens restbelopp.  Ersättningen för djurens välbefinnande börjar betalas ut 22.11. Den första utbetalningsdagen för nationella åkerstöd och kompensationsersättningens restbelopp är 29.11.

Till husdjursgårdar betalas sammanlagt cirka 30 miljoner euro i förskott på ersättning för djurens välbefinnande. Svin- och fjäderfägårdarna får ungefär halva ersättningen för 2018 enligt det djurantal de uppgett. Ersättningen till nöt-, får- och getgårdar betalas i januari-juni på basis av de djurenheter som ansamlats i djurregistren.

Det sammanlagda beloppet av nationella åkerstöd, dvs. allmänt hektarstöd, nordligt hektarstöd, stöd till unga jordbrukare och nationellt stöd för sockerbeta, som betalas till gårdarna uppgår till cirka 20 miljoner euro.

I kompensationsersättning betalas sammanlagt cirka 73 miljoner euro vilket utgör ungefär 15 procent av det totala ersättningsbeloppet. Djurgårdarna har dessutom kunnat ansöka om kompensationsersättningens husdjursförhöjning som Livsmedelsverket betalar ut i maj 2019.

Information om utbetalda stöd i Viputjänsten
Jordbrukarna får betalningarna på sina konton från och med den första utbetalningsdagen, efterhand som kommunerna och NTM-centralerna godkänner betalningsmaterialen.

I Viputjänsten kan jordbrukarna kontrollera stöden som betalts till den egna gården.

Eftersträvad utbetalningstidtabell för jordbrukarstöd, hösten 2018.

Ytterligare upplysningar vid Landsbygdsverket:
Utvecklingschef Jaakko Rinne, 0295 31 2383, jaakko.rinne(at)mavi.fi

Landsbygdsverket (Mavi) verkställer jordbrukarstöd, företags- och projektstöd för landsbygden samt marknadsstöd kundorienterat och utvecklar förvaltningsservicen. Vi handleder, råder och utbildar NTM-centralerna, kommunernas samarbetsområden och de lokala aktionsgrupperna som betjänar våra kunder. Vi ansvarar för användningen av nationella stödmedel och medel ur EU:s jordbruksfond och landsbygdsfond. Mavi är det utbetalande organet i Finland. Vi administrerar årligen EU-stöd och nationella stöd till ett sammanlagt belopp på över två miljarder euro. Livsmedelssäkerhetsverket, Landsbygdsverket och en del av Lantmäteriverkets central för ICT-tjänster går samman till Livsmedelsverket 1.1.2019.

Mer från SLC