Media inbjuds till SLC:s fullmäktiges vårmöte 11 juni

Förbundsfullmäktige för Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. samlas till ordinarie vårmöte den 11 juni på Hanaholmens Kulturcentrum i Esbo, Hanaholmsstranden 5. SLC inbjuder medias representanter att ta del av fullmäktiges program, som inleds kl. 10.00. Kaffe från och med 9.30.

Vårmötet inleds med presentation och demonstration av den nya plattformen för den elektroniska spannmålshandeln, Spannmålstorget-Viljatori. Vårmötet, som leds av fullmäktigeordförande Thomas Blomqvist, behandlar stadgeenliga ärenden, bl.a. centralstyrelsens årsberättelse. Stadgeenliga ekonomiska ärenden såsom bokslut, fastställande av medlemsavgift samt beviljande av ansvarsfrihet behandlas internt. Under mötet förs även en lantbrukspolitisk diskussion och fullmäktige får en presentation av aktuella regionala lantbruksfrågor. Efter mötet får fullmäktige ta del av Pia Pohjas, VD för Livsmedelsindustriförbundet ETL, anförande ”Den finländska livsmedelsproduktionens internationella möjligheter".

SLC är det finlandssvenska jord- och skogsbrukets och landsbygdens intressebevakare. Förbundsfullmäktige, som består av 29 medlemmar från medlemsförbunden, är SLC:s högsta beslutande organ som årligen samlas till vår- och höstmöte. 

PROGRAM:

Måndagen den 11 juni

09.30 Kaffe
10.00 Presentation och demonstration av den nya elektroniska spannmålshandelsplatsen Spannmålstorget-Viljatori
10.30 Fullmäktiges vårmöte inleds 
12.00–13.00 Lunch
13.00–14.00 Den finländska livsmedelsproduktionens internationella möjligheter, Pia Pohja, VD för Livsmedelsindustriförbundet ETL

Varmt välkommen!

TILLÄGGSINFORMATION: 
- Praktiska frågor om fullmäktiges möte samt medias förhandsanmälningar: 
SLC:s informatör Mia Wikström, tel. 050 3553213 eller mia.wikstrom@slc.fi 

- Frågor gällande fullmäktiges ärenden:
SLC:s verksamhetsledare Jonas Laxåback, tel. 040 940 2734 eller jonas.laxaback@slc.fi 


Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 30 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över 58 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt sex skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland.

Mer från SLC