Miljöinformation finns, men är den lantbrukarna till nytta?

SLC - Djur-på-bete-blåsigt-väder

Information finns, men är den lantbrukarna till nytta? Dela med dig av dina tankar om den miljöinformation som förmedlas till producenterna och delta i utlottningen av ett gåvokort

Projektet Yhdessä kokeillen utreder hur miljöinformation förmedlas till lantbruksproducenterna och vilken information som gynnar yrkesgruppen.

Många aktörer vill påverka boskapshållningen och hur jorden brukas. Det finns gott om information, men är den till nytta för jordbrukarna? Vi vill höra vad producenterna själva tänker om miljöinformationen som riktas till dem och hur den borde ändras.

Är du jordbruksidkare? Svara på vår enkät på svenska på adressen https://goo.gl/forms/zw0QjXuTM4fGz5O82. Både positiva och negativa åsikter är mycket värdefulla för oss. Det tar cirka 20–30 minuter att svara på enkäten.

Bland alla svarande lottas det ett gåvokort till Verkkokauppa.com, värt 150 euro. Besvara enkäten senast 11.11.2018!

Projektet finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Arbetet genomförs av Kaskas Media, en mediebyrå för vetenskaps- och expertkommunikation, och tankesmedjan Demos Helsinki. 

För ytterligare information, kontakta: 
Iina Ala-Kurikka, iina.ala-kurikka(at)kaskasmedia.fi

Mer från SLC