​Minister Leppä: Finlands deltagande som partnerland vid Grüne Woche-mässan främjar vår livsmedelsexport

Finland är partnerland vid den internationella mässan Grüne Woche i Berlin 2019. Genom att medverka i större utsträckning än vanligt eftersträvar man synlighet för Finland som matturismmål och som landet med de många sjöarna och skogarna och världens nordligaste och renaste livsmedel.

Tyskland är ett av målländerna för Finlands livsmedelsexport, och livsmedelsexporten till Tyskland främjas nu starkt genom tillväxtprogrammet Food from Finland, som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet och arbets- och näringsministeriet. I år har finländska livsmedel ingått i utbudet hos den tyska butikskedjan CITTI. Det omfattande varuutbudet ingår i kampanjen Enjoy Finland – Reinste Natur, som lanserats av Business Finlands tillväxtprogram Food from Finland i samarbete med Visit Finland. Nya finska livsmedel kan också köpas i CITTI-kedjans webbutik Lieferello, som levererar varor till hela Tyskland. Finska företag inom livsmedelsbranschen har dessutom haft stor synlighet vid evenemang riktade till branschfolk.

– Att korrigera handelsbalansen i fråga om livsmedel och öka exporten står högt upp på regeringens agenda. Att öka exporten av produkter med högt mervärde är ett sätt att förbättra jordbrukets lönsamhet. Vid sommarens budgetbehandling anvisades tilläggsfinansiering för stärkandet av exportförutsättningarna, och Grüne Woche-partnerskapet är en av de exportfrämjande åtgärder som stöds med finansieringen, berättar jord- och skogsbruksminister Jari Leppä.

Finland försöker få fart på livsmedelsexporten med hjälp av antibiotikafri produktion, intressanta alkoholmärken och mikrobryggerier samt ansvarsfullt producerade mjölk-, spannmåls-, bär- och fiskprodukter med hälsofrämjande effekter. På partnerlandets avdelning på Grüne Woche-mässan kopplas maten starkt till den finska naturen och turismen. Det finska producentförbundet Maataloustuottajien Keskusliitto MTK och deras samarbetspartner ansvarar för partnerlandsprojektet.

– Storsatsningen på Grüne Woche stöder det långsiktiga arbetet för att öka Finlands synlighet och attraktionskraft i det för oss viktiga europeiska marknadsområdet. Detta arbete vill även mitt ministerium vara med och främja. Det är fint att MTK genom sitt exempel visar hela livsmedelskedjan hurdana tillväxtmöjligheter det finns för den rena finländska maten ute i världen, konstaterar minister Leppä.

Ytterligare information: 

Risto Lahti, specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi

Mer från SLC