Minister Leppä: Förenklingen av jordbrukspolitiken måste gå längre än vad som föreslagits

EU:s råd för jordbruk och fiske diskuterade i dag den 16 juli i Bryssel om förenklingen av den framtida jordbrukspolitiken. Det var det första mötet under Österrikes ordförandeskapsperiod. Jord- och skogsbruksminister Jari Leppä företrädde Finland vid mötet.

Medlemsländerna var under diskussionen enhälliga om att kommissionens förslag innehåller inslag av förenkling, men att en mer långtgående och bättre förenkling bör eftersträvas. Särskild kritik riktades mot flera obligatoriska åtgärder, där tillämpningen av dem inte ansågs vara en fungerande lösning. Till exempel tillämpningen av ett övre tak, omfördelningsstödet och definitionen av en verklig jordbrukare kritiserades av många.

”Vi i rådet är mer eller mindre inne på samma linje om att man måste komma längre i fråga om förenkling och flexibilitet inom jordbrukspolitiken. Medlemsländerna bör till exempel kunna fastställa de övre taken så att de är rationella”, säger minister Leppä.

Finland presenterade tio länders gemensamma ståndpunkt om de förändringsbehov som gäller den föreslagna villkorligheten. Ståndpunkten fick omfattande stöd i rådet.

”Vid finslipningen av den helhet som gäller klimatet och miljön ska man koncentrera sig på det väsentliga. Den nu föreslagna modellen riskerar att bli mer komplicerad. Målen uppnås bäst genom att ekonomiska incitament skapas för jordbrukare för genomförandet av miljöåtgärder”, säger Leppä.

I rådet presenterade även Frankrike och Tyskland sin gemensamma ståndpunkt om den framtida jordbrukspolitiken. ”Jag är nöjd över att två stora medlemsländer anser att en nedskärning av jordbruksbudgeten inte är rätt val. Jag håller med om att finansieringen och åtgärderna bör vara i balans”, säger Leppä.

Rådet diskuterade även den torka som plågat Finland och i stor utsträckning de nordiska EU-länderna. För att underlätta jordbrukarnas ekonomiska situation lovade kommissarie Hogan att högre förskottsbetalningar av stöd från jordbruksfonden för landsbygdsutveckling ska i likhet med i fjol möjliggöras på hösten för att underlätta jordbrukarnas ekonomiska situation.

Ytterligare information:

Kari Valonen, lantbruksråd, tfn  0295 162 269, e-post: fornamn.efternamn@mmm.fi

Mer från SLC