Minna-Mari Kaila fortsätter leda jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning

Regeringen har utnämnt AFM Minna-Mari Kaila till avdelningschef för jord- och skogsbruksministeriets livsmedelsavdelning för tiden 14.9.2018 - 30.11.2019.

Kaila arbetar som avdelningschef så länge som tjänstens ordinarie innehavare Risto Artjoki är tjänstledig. För närvarande arbetar Artjoki som kabinettschef för EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen. Kaila har arbetat som avdelningschef sedan början av år 2017.

Ytterligare information:

Jaana Husu-Kallio, kanslichef, tfn 0400 291 910, fornamn.efternamn(at)mmm.fi

Mer från SLC