MMM: Livsmedelskedjans aktörer ska tillsammans hitta lösningar som förbättrar jordbrukets lönsamhet

Aktörer i livsmedelskedjan var den 19 juni inbjudna till Villa Bjälbo av statsminister Juha Sipilä och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä. Avsikten var att diskutera jordbrukets lönsamhet. Vid mötet informerade ministrarna att de kallat bergsrådet Reijo Karhinen till utredare med uppgift att fundera ut sätt som hjälper att förbättra jordbrukets lönsamhet. Målet är att ta fram en lista på åtgärder som ska förbättra företagarinkomsten med 500 miljoner euro.

Syftet med utredningen är att samla en stor grupp aktörer som tillsammans ska försöka lösa den långvariga utmaningen. Varje finländare och jordbrukare har en värdefull åsikt om jordbruket. Samråden genomförs på ett öppet och transparent sätt på en webbplattform.

”Regeringen har inlett flera centrala efterlängtade reformer för att förbättra lönsamheten. Trots detta har vi inte nått målen. Därför är det fint att mötets anda var lösnings- och realitetsinriktad. Nu måste vi tillsammans ta alla medel i bruk för att kunna förbättra lönsamheten. Konsumenternas starka stöd för vår matproduktion måste göras synligt även på gårdsnivå,” säger Jari Leppä.

Utredningsarbetet siktar till att hitta nya lösningar som kan gälla enskilda företags verksamhet, politiska beslut eller breda samprojekt som överskrider de traditionella sektorsgränserna.
Ingen separat arbetsgrupp med intressegrupper

”Under utredningsarbetet kommer vi utöver att vi ger deltagarna möjlighet att delta på elektronisk väg ordna träffar och workshoppar med centrala intressegrupper. Ytterligare ska vi med ministern besöka landskapen där vi kommer att ordna några möten,” säger utredaren Reijo Karhinen.

”Vårt mål är att få möjlighet till direkt dialog i synnerhet med yrkesjordbrukare och andra aktörer i livsmedelskedjan,” fortsätter Karhinen.

Utredningsarbetet inleds med ett brett samråd i elektronisk form och arbetet blir klart före utgången av 2019. Målet är att regelbundet följa upp genomförandet av åtgärderna.

Mer information:
Risto Lahti, specialmedarbetare, tfn 050 565 0424, risto.lahti(at)mmm.fi

Mer från SLC