Nylund & Blomqvist: Ät inhemskt kött med gott samvete

Publicerad 15.12.2018 i HBL 

Jonas Paulsson, talesperson för rikssvenska Köttfri måndag, pläderar för något som han kallar en vegetarisk samhällsnorm i Hbl 10.12. För övrigt är Paulsson också en av grundarna och före detta ordförande för Djurens parti i Sverige. Djurens parti vill bland annat avveckla det som de kallar för djurindustrin, alltså förbjuda att vi överhuvudtaget har produktionsdjur. De vill också ge djuren ett grundlagsenligt skydd och ge djuren rätt att föra talan i domstol företrädda av ombud.

Paulssons argumentation för minskad köttkonsumtion påminner mycket starkt om de finländska vaccinmotståndarnas debatteknik. En blandning av egna påståenden och diffusa hänvisningar till diverse forskare och auktoriteter som serveras lösryckta ur sitt sammanhang. Paulsson gör heller ingen skillnad mellan den finländska mjölk- och nötköttsproduktionen som bygger på odling av vall, d.v.s. gräs som binder kol i jorden och minskar erosion och näringsläckage, och den intensiva amerikanska som bygger på så kallade feed-lots och sojafoder.

Den finländska mjölk- och köttproduktionen är hållbar både miljö- och klimatmässigt. På våra breddgrader lämpar sig dessutom en stor del av åkrarna bäst för vallproduktion. Den som vill ha bevis för att den finländska vallproduktionen är mycket hållbar kan bekanta sig med till exempel Luke-forskaren Perttu Virkajärvis forskning. Virkajärvis team har gjort grundliga studier av vallproduktion, nötproduktionens näringsämnescirkulation och klimatpåverkan.

Den finländska bonden sätter en ära i en god djurhälsa, en sund växtodling och rena, spårbara produkter. Här har vi varken vattenbrist eller skogsskövling. De senaste årtiondena har jordbrukarna gjort massiva satsningar på att minska näringsämnesläckaget till våra vattendrag och mera kommer att göras under de kommande åren. För tillfället görs det flera seriösa forskningsprojekt som tar sikte på att minska klimatutsläppen från jordbruket trots att det endast står för 10 procent av Finlands totala klimatbelastning och av det svarar djurhållningen för mindre än hälften.

Den finländska konsumenten kan med gott samvete äta inhemskt och närproducerat kött. De facto är det så att den som ersätter amerikanskt eller brasilianskt kött med inhemskt kött gör en klimat- och miljögärning av rang. Betande nötkreatur är även viktiga för att trygga den biologiska mångfalden. Det kan ingen djurrättsaktivist kullkasta.

Mats Nylund, centralförbundsordförande SLC

Thomas Blomqvist, fullmäktigeordförande SLC

Mer från SLC