Nytt magasin står upp för Finlands bönder

SLC - Web Hellre Bonde An Jordbrukare 7

Genom ett nytt magasin som går under namnet Hellre bonde än jordbrukare presenteras finländska producenter och odlare bakom maten. Magasinet innehåller en samling av reportage där 14 producenter i Svenskfinland berättar om arbetet som jordbrukare, bonde och odlare, och om stoltheten över sitt arbete.

– Magasinet står upp för Finlands bönder. Genom bilderna och texterna vill vi ge producenterna ett ansikte. Med sina egna ord berättar producenterna om sin verksamhet, sina utmaningar och sina framtidsdrömmar, beskriver fotografen Kasper Dalkarl som tillsammans med journalisten Ebba Håkans står bakom arbetet med magasinet.

Magasinet, som har en konstnärlig prägel, har sitt ursprung i Dalkarls skildring av jordbrukare genom bildreportage i hans examensarbete under samma namn. Nu har magasinet kompletterats med nya bild- och textreportage och getts ut i form av ett magasin av Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC. 

Det som fick Dalkarl att påbörja projektet var att han ville lära sig mera om bönderna och deras utmaningar. 
– Det känns ofta som om människor har tappat kopplingen till naturen och maten. Många tycks inte inse vilket arbete som ligger bakom maten, och till och med kan låta mat fara illa utan att använda den. Med kraftfulla bilder och bra texter vill jag väcka intresse och medvetenhet, samt låta människor ta del av böndernas vardag och arbete, säger Dalkarl. 

– Det är dags för Finland - och alla som styr och bor här - att betala tillbaka för alla de år bönderna gett oss mat på våra tallrikar. De förtjänar mycket mera än ett magasin men vi börjar så här, fortsätter Håkans. 

SLC vill genom magasinet lyfta fram matproducenter inom olika produktionsinriktningar och i olika delar av Svenskfinland. Producentorganisationen påminner även om att varken maten eller matens producenter ska tas för givet. 

– Vi vill påminna konsumenterna om att bakom varje måltid finns alltid en bonde och en betydande arbetsinsats för ren, trygg och hållbar mat. Förutom att matproduktionen är beroende av väder och vind, har även beslutsfattarnas och konsumenterna beslut en stor inverkan, och livsmedelsmarknaden måste fungerar så att producenterna får en rättvis ersättning, framhåller SLC:s ordförande Mats Nylund.

Under det kommande året kommer SLC att lyfta fram en producent varje månad bl.a. via organisationens sociala medier. På magasinets webbplats http://bonde.slc.fi presenteras de 14 medverkande matproducenterna via bilder och korta intervjuer, som är ämnade att locka till vidare läsning och beskådning.

Magasinet på 92 sidor, som innehåller producenternas berättelser i sin helhet, finns även till salu i SLC:s webbshop slc.fi/shop.

Tilläggsinformation:
- Kasper Dalkarl, fotograf och magasinets upphovsmakare, tfn 044 287 6302
- Ebba Håkans, journalist och magasinets textskribent, tfn 041 430 9125
- Mats Nylund, SLC:s ordförande, tfn 050 512 2191

Mer från SLC