ÖSP: Förpassa okunskap om skogen till historien

Det pågår just nu insamling av namnunderteckningar till ett medborgarinitiativ som vill förpassa kalhyggen till historien på Forststyrelsens marker. I initiativet hävdar man att man ska ”rädda våra skogar från kalhyggen”. 

ÖSP är bestört över de felaktiga och verklighetsfrämmande grundantaganden som florerar och som tycks bero på svag kunskap och kännedom om nutidens skogsbruk och skogsvård i Finland.

– Man tycks tro att kalhuggning är den dominerande avverkningsmetoden i Finland. Det grundantagandet är felaktigt. Av de årliga två procent av skogarna, som avverkas i Finland, står gallringarna för över hälften, säger ordförande i SLC:s skogsutskott Stefan Thölix. 

– Ordet ”kalhygge” väcker genast negativa associationer. Man ger intrycket av något förstörs för evigt av en girig skogsägare som endast tänker på den egna plånboken. Antagandet är att träd och skog är eviga, odödliga till och med. Man glömmer bort att träden är levande ting som både behöver skötas om och som också åldras, säger ordförande i ÖSP:s skogsutskott Anders Lillandt. 

En stor del av virkesuttaget kommer från gallringar, där man precis som i ett trädgårdsland gallrar bort en del träd för att de resterande ska växa bättre och binda mera kol än om skogen varit ogallrad. 

Trädens tillväxt och deras kolbindningsförmåga står i direkt proportion till varandra påminner ÖSP. Yngre skogar har betydligt snabbare tillväxttakt än äldre. Vi behöver därför förnyelseavverka i något skede för att koldioxidupptagningen inte ska stanna av.

– Kombinerat med en god skogsskötsel kan vi i detta kretslopp öka kolbindningen och därmed bidra till en minskad klimatförändring, säger Lillandt.

ÖSP:s förbundsstyrelse

Tilläggsinformation:
Anders Lillandt, ordförande i ÖSP:s och Österbottens skogsvårdsförenings skogsutskott, tfn 050 463 2196, anders.lillandt@krsnet.fi 
Stefan Thölix, ordförande i SLC:s skogsutskott, tfn 040 777 6284, stefan.tholix@agrolink.fi  

Mer från SLC