ÖSP kräver att prishöjningar i handeln oavkortat måste gå till producenten

Pellervo Ekonomiska Forskningsinstituts prognos för jordbruks- och livsmedelsindustrin har lyfts upp i media de senaste dagarna. PTT förutspår en höjning av livsmedelspriserna både i år och nästa år.   

Många finländska konsumenter tänker säkert att höjda matpriser också innebär att de som producerar maten får mera betalt men både PTT:s prognos och verkligheten visar med all tydlighet att så inte är fallet. Samtidigt som konsumentpriset på t.ex. mjölkprodukter stigit under början av detta år har producentpriset på mjölk sjunkit, nu senast från ingången av maj med 2,5 cent per liter. 

Den ekonomiska situationen för mjölkproducenterna är mycket tuff och ÖSP kräver att alla prishöjningar i handeln oavkortat måste gå till producenten. Situationen är lika svår också inom andra produktionsinriktningar och klart större andel av konsumentpriset måste gå till producenterna för att inte äventyra den finländska matproduktionen. Det handlar trots allt om produktionen av världens renaste råvaror och livsmedel och det ska synas i producentens pris.

Tilläggsinformation:
Ordförande Tomas Långgård
Tfn 050-5553646

T.f. verksamhetsledare Susanne West
Tfn 050-5901940

Styrelsen
Österbottens svenska producentförbund r.f.

Mer från SLC