ÖSP: Madelene Lindqvist vald till ÖSPs ordinarie verksamhetsledare

Fullmäktige vid Österbottens svenska producentförbund (ÖSP) har idag på ordinarie vårmöte enhälligt anställt Madelene Lindqvist, 29, till ordinarie verksamhetsledare. Lindqvist har fungerat som t.f. verksamhetsledare sedan den 1.3.2017. 

Lindqvist är hemma från en mjölkgård i Purmo och är nu bosatt i Oravais på en gård med svinproduktion. Lindqvist håller på att avsluta sina agronomstudier och har sedan tidigare en agrologexamen. 

För mera information 
Förbundsordförande Tomas Långgård
Tfn 050 555 3646

Fredrik Grannas
Ombudsman ÖSP
Tfn 050 358 0198
ösp.fi
facebook.com/OSP.fi/

Mer från SLC