ÖSP: Producenternas rättsskydd måste garanteras

En ny lag om djurs välbefinnande är på utlåtanderunda och målet är att främja en god djurhantering och att öka respekten för djur. Finland är redan tidigare känt för sitt goda djurskydd, som till stora delar förverkligats av producenterna på frivillig väg. Lagförslaget bygger nu till vissa delar vidare på detta samtidigt som det uppdateras till att motsvara dagens djurhållning.

ÖSP framhåller att en ovärderlig aspekt i att produktionsdjur mår bra och tas om hand är producenten och dennes välbefinnande.  Det är producenten som varje dag matar, rengör, ströar och tar hand om sina djur. Många producenter sätter ner hela sin själ och hjärta i djurhållningen.

En naturlig del av att vara bonde och en del av ett rättssamhälle är att verksamheten övervakas. Vid tillsyn av djur är det viktigt att övervakaren är neutral, ser till helheten, vid behov ger råd och inte sätter allt fokus på att söka fel. Producentförbundet har på senare tid fått ovanligt många kontakter från medlemmar som inte är nöjda med utförda djurskyddsgranskningar. ÖSP har fört en dialog med berörda myndigheter och ämnar fortsätta med det.

Som producenter motsätter vi oss inte granskningar. Lagar och förordningar är vi alla skyldiga att följa. Det som dock saknas är en helhetssyn vid djurskyddsgranskningar. Den som utför tillsynen måste förutom att kunna lagen, ha förståelse för djurs beteende och att alla produktionsdjur är individer. Detta innebär bland annat att djur har olika temperament, sinne för renlighet och olika motståndskraft mot sjukdomar.  Att visa ömsesidig respekt vid granskningar är också viktigt för att förtroendet för tillsyn ska upprätthållas.

Producentens rättsskydd måste garanteras vid djurskyddsgranskningar, poängterar Tomas Långgård, förbundsordförande. Vi uppmanar våra medlemmar att ta kontakt med förbundskansliet, lokalavdelningen eller grannen om man känner sig otrygg vid en granskning.

Producentförbundet kommer tillsammans med SLC att under våren ordna en kurs för att fortbilda de som kan fungera som stödpersoner vid granskningstillfällen. ÖSP tillhandahåller en tjänst med stödpersoner som kan bistå medlemmarna vid granskningstillfällen.

ÖSP anser att den nya lagen om djurs välbefinnande måste kompletteras för att stärka producenternas rättsskydd i det här avseendet. Samtidigt behöver olaga intrång i produktionsbyggnader tas in i lagen som en straffbar handling.


ÖSP:s förbundsstyrelse

Tilläggsinformation:
Tomas Långgård, förbundsordförande, Österbottens Svenska Producentförbund r.f.
Tel. 050 555 3646

Nicklas Sjöskog, viceordförande.
Tel. 040 551 0087

Fredrik Grannas
Ombudsman ÖSP
Tel. 050 358 0198

Mer från SLC