ÖSP: Resolution från förbundets vårmöte den 17 april 2018

SLC - Osp Varmate 2018 Webb

Österbottens svenska producentförbund r.f.
Resolution från förbundets vårmöte den 17 april 2018

Vargen
När rovdjur inte längre beter sig med skygghet är det dags att agera. ÖSP kräver att det måste bli möjligt att försvara sig och sina husdjur ifall vargen attackerar och kommer in på gårdsplaner och betesmarker. Att vi dessutom i nuläget har flera etablerade vargrevir och dagliga vargobservationer i tätbebyggda områden i Österbotten är oacceptabelt. Till inkommande betessäsong måste det vara möjligt att hålla sina husdjur inomhus om det finns varg i närområdet. Vi kräver omedelbar handlingskraft och beviljande av licenser av myndigheterna.
 
Djurskyddsövervakningar
En övervakning måste alltid utföras sakligt av kunniga personer. Producentens rättsskydd måste garanteras och övervakaren måste se till helheten, fokus ska inte ligga på att hitta så många brister som möjligt. Producenten har rätt att tillkalla en stödperson som närvarar vid övervakningen. För att underlätta dialogen mellan myndigheter och producenter kräver ÖSP att arbetsgruppen för gårdstillsyn och tillstånd vid regionförvaltningsverket snarast möjligt återupptar mötena.  
   
Konsumtionen
I Finland producerar vi rena, trygga och kvalitativa livsmedel av världsklass. Vi har en god djurhållning och producerar med en stark miljöhänsyn. En god självförsörjningsgrad tryggar tillgången på livsmedel för finländarna i en allt otryggare värld. För att kunna upprätthålla självförsörjningsgraden krävs det att lönsamheten inom jordbruket förbättras. Vi måste få en rättvisare fördelning av vinsten i livsmedelskedjan. Lagstiftningsåtgärder krävs och ÖSP ser positivt på arbetet med livsmedelsmarknadslagen.
 
Tryggt med mat från Finland
Som konsument är det tryggt att konsumera finländsk mat. Då man väljer inhemskt vet man att maten är producerat ansvarsfullt och med en stark miljöhänsyn. Som producenter vill vi tacka konsumenterna för det förtroende ni visar varje gång ni väljer inhemskt till inköpskassen. 
 
Österbottens svenska producentförbund r.f. vårmöte
 
Tilläggsuppgifter ges av
Förbundsordförande Tomas Långgård tfn 050 555 3646
Ombudsman Fredrik Grannas tfn 050 358 0198
 
Fredrik Grannas
Ombudsman ÖSP
Tfn 050 358 0198
ösp.fi
facebook.com/OSP.fi/

Mer från SLC