ÖSP & SÖP: Begränsa vargbeståndet

UTTALANDE FRÅN ÖSP OCH SÖP I SAMBAND MED VARG-DEMONSTRATIONEN I VASA 11.6.2018

Det är dags att se till att vi har en lagstiftning, viltvårdsbestämmelser och tillräckliga myndighetsbefogenheter för att människor och produktionsdjur tryggt ska kunna leva i Österbotten, säger Österbottens svenska producenter (ÖSP) och Svenska Österbottens pälsdjursproducenter (SÖP) i ett gemensamt uttalande från föreningarnas demonstration på Vasa torg under måndagen som enligt beräkningar samlande minst 2200 personer.

En fördubbling av vargbeståndet utgör en fullständigt ohållbar situation när det gäller människors trygghet i Österbotten, säger ÖSP:s viceordförande Niclas Sjöskog. Österbotten är inte ödemark och det är i ödemarken vargen hör hemma.

ÖSP och SÖP framhåller att vargen är en del av den finländska naturen men inte i sådan utsträckning att människornas vardag begränsas och att dyrbara produktionsdjur, utan att ordentliga motåtgärder kan vidtas, faller offer för vargar eller vargliknande vilddjur.

Pälsdjursfarmarnas umbäranden under det här året har varit oacceptabla, understryker SÖP:s ordförande Kaj Wik. Ett trettiotal dyrbara avelsdjur har fått sätta livet till i främst Nykarleby och Vörå-området och de indirekta skadorna i form av förluster av valpar under den känsliga valpningstiden kan ännu inte till fullo utvärderas. Pälsdjursfarmen ska vara en trygg- och stillsam plats under valpningstiden och staten har i sista hand ansvaret för att vi kan ge våra produktionsdjur en trygg uppfödningsmiljö, understryker pälsfarmarföreningens ordförande.

De bägge österbottniska producentföreningarna har under måndagen deltagit i Österbottens Förbunds vargforum med informationstillfällen, debatter och panel som diskuterat vargfrågan tillsammans med nejdens riksdagsmän.

Producentföreningarna ÖSP och SÖP kräver i ett gemensamt uttalande att Finlands Riksdag, Regering och berörda myndigheter omedelbart och med kraft tar tag i de beslutsprocesser som reglerar viltvård- och bestämmelserna och skyddsjakt. Målsättningen måste vara att man i en demokrati utgående från de medborgare som berörs ska kunna forma ett tryggt och stabilt samhälle där människor och näringsidkare kan leva och arbeta fritt.


Niclas Sjöskog                 Madelene Lindqvist 
Viceordförande ÖSP        Verksamhetsledare ÖSP

Kaj Wik                          Dan-Ove Stenfors 
Ordförande SÖP              Verksamhetsledare SÖP

Mer från SLC