ÖSP OCH SÖP: VARGDEMONSTRATION 11.6 PÅ VASA TORG

SLC - Varg Pixabay

Fritt för publicering: genast

Österbottens svenska producentförbund och Svenska Österbottens Pälsdjursodlarförening har beslutat att gemensamt ordna en vargdemonstration på Vasa torg den 11 juni kl. 17.00. Demonstrationen ordnas i samband med att Österbottens Förbund ordnar ett Vargforum med en paneldiskussion om vargproblematiken. Målet med demonstrationen är att återfå sunt förnuft i rovdjurspolitiken i Finland för att vi också i fortsättningen ska kunna ha en levande landsbygd och skärgård. 

Situationen i nuläget är ohållbar då vargar begränsar landsbygdsbefolkningens vardag och hotar såväl produktionsdjur som djurhållares levebröd. Den rädsla och de skador som vargen förorsakar måste tas på allvar anser ÖSP och SÖP. 

Vargen hör till Finlands natur men vargen får inte äventyra människors eller husdjurs trygghet. De problemsituationer med varg som nu förekommer leder till ekonomiska konsekvenser för hela samhället, såväl för kommuner som för enskilda företagare. Staten betalar inte heller ersättningar fullt ut för skador. Dessutom har den nuvarande situationen fått negativa sociala effekter, då människor är rädda och förtroendet för myndigheterna är lågt. 

ÖSP och SÖP uppmanar att så många som möjligt tar sig till Vasa den 11 juni. Alla är välkomna: barnfamiljer, producenter, pälsdjursodlare, jägare, hundägare och österbottningar som vill visa att vargsituationen har spårat ur.

För tilläggsinformation:

Madelene Lindqvist, verksamhetsledare ÖSP, 050 545 7372

Dan-Ove Stenfors, verksamhetsledare SÖP, 050 521 2776

Mer från SLC