​Parlamentariska arbetsgruppen för glesbygder kräver avsevärd höjning av minimihastigheten för samhällsomfattande tjänster gällande bredbandsförbindelser

Arbetsgruppen är enig: Det gagnar hela landet att försnabba utbyggnaden av en snabb, symmetrisk och stabild bredbandsinfrastruktur. Endast på så vis kan man skapa jämlika förutsättningar för boende och företagsamhet i hela landet.

Parlamentariska arbetsgruppen kräver att projektet Snabbt bredband förlängs till slutet av år 2020.
Utbyggnaden av snabbt bredband bör fortskrida även under nästa EU-programperiod, vilket bör beaktas under beredningen, betonar arbetsgruppen.

Parlamentariska arbetsgruppen samlades till möte 7.2., för att diskutera centrala frågor gällande digitalisering samt övrig samhällelig infrastruktur så som underhållet av det lägre vägnätet, vilket har direkt påverkan i glesbygden.

Parlamentariska arbetsgruppen samlas åter till möte 4.4., då åtgärdsförslagen gällande infrastruktur kommer att fastslås och offentliggöras.

Parlamentariska arbetsgruppen behandlar frågor som berör näringslivet och möjligheter till företagande i glesbygden den 25 april.
 
För mer information
Anne Kalmari,
riksdagsledamot, ordförande för parlamentariska arbetsgruppen, tfn. +358 (0)50 512 2084
Tytti Määttä,
Kuhmo stadsdirektör, viceordförande för parlamentariska arbetsgruppen, tfn. +358 (0)40 725 5220

Mer från SLC