​SLC: Använd de redskap som finns för att snabbt tackla vargproblemen

De problemsituationer där vargarna på ett osunt sätt har börjat röra sig nära bebyggelse, på gårdsmiljöer och husdjursgårdar, och har slutat vara rädda för människor är ett problem som oroar många på landsbygden. 

– Befolkningens oro måste tas på allvar och människor måste få tillbaka tilltron till myndigheternas åtgärder för att hantera vargstammen, sade ordförande Mats Nylund när en delegation från SLC på tisdagen (14.2.2018) uppvaktade jord- och skogsbruksminister Jari Leppä i vargfrågan. 

– Det har inte funnits bofasta vargflockar sedan slutet av 1800-talet i våra landskap. Nu finns det åtminstone en bofast flock norr om Vasa, två bofasta flockar i södra svenska Österbotten och en bofast flock i västra Nyland. Är förhållandena gynnsamma kan vargstammen under tre år fördubblas, påminde Nylund.

Snabba åtgärder krävs av myndigheter
I Förvaltningsplanen för vargstammen finns färdiga redskap för att hantera vargproblem. Nu gäller det för myndigheter att snabbt reagera och förebygga skador, att ta fram sätt att förbättra samexistens mellan människa och varg och att skapa tillit mellan olika aktörer och befolkningen. Dessutom efterlyser SLC forskning om vargens inverkan på det moderna samhället. 

– Jag är inte jägare och inte vargforskare, men jag är agronom, bonde och naturvän. Vi behöver forskning för att ta reda på vad det innebär när vargen etablerar sig i nya områden i vår kulturbygd, sade Anders Norrback, fårproducent i Övermark, som också deltog i uppvaktningen av ministern och berättade om sina erfarenheter då hans egna får rivits av varg. 

SLC föreslår att följande åtgärder vidtas med snabb tidtabell:
- att stamvårdande jakt på varg bör introduceras på ett flexibelt sätt för att förebygga skador och minska på förekomsten av varg som inte är rädda för människan och bosättning.
- att tröskeln för dispens för skadebaserad jakt på varg bör omgående sänkas från tre till två skadefall. 
- att rivna och skadade jakthundar räknas som skada vid beviljande av skadebaserad dispens.
- att det finns tillräckliga anslag i statsbudgeten för förebyggande av vargskador till exempel för vargstängsel.

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s förbundsordförande, tel. 050 512 2191
Anders Norrback, fårproducent i Övermark, Österbotten, tel. 050 374 9955
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare, tel. 040 940 2734

Länkar:
- SLC:s skrivelse till minister Leppä (pdf) 
- Förvaltningsplanen för vargstammen (pdf)

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är de finlandssvenska jord- och skogsbrukarnas samt landsbygdens intresseorganisation. SLC har cirka 30 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare och trädgårdsproducenter samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över 58 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt sex skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland. 

Mer från SLC