SLC befarar att EU-jordbrukets byråkratiförenkling uteblir i nya CAP

SLC - Tröska Havre 1

Det är uppenbart att EU-kommissionen förslag till ny gemensam jordbrukspolitik i Europa inte kommer att leda till någon byråkratiförenkling. Det menar SLC med hänvisning till upplägget med nya resultatbaserade jordbruksåtgärder som naturligtvis även kommer att kräva uppföljning och rapportering från jordbrukarnas sida. 

– SLC befarar att de modeller som byggs upp kring olika miljöåtgärder kan bli väldigt komplicerade. Det finns risk att EU glömmer hur reformen utfaller i praktiken för den enskilda bonden. I den nationella tillämpningen måste även den röda tråden vara att förenkla och minska byråkratin, säger Mats Nylund, ordförande för SLC.

SLC anser att den gemensamma jordbrukspolitiken istället bör återuppliva grunden i EU:s grundfördrag, det vill säga att bidra till en rimlig levnadsstandard för jordbrukssektorn. 

– Nya jordbrukare behövs men de kommer inte av sig självt. Det behövs klara åtgärder för att locka unga, nya matproducenter till näringen. Att se till att jordbrukssektorns lönsamhet är i skick är det första attraktionsmomentet, påminner Nylund. 

SLC påminner om att EU inte heller kan ge jordbrukssektorn mer förpliktelser i kombination med en minskad budget samtidigt som man även vet att den finansiella situationen i medlemsländerna är kärv. 

Positivt med mer produktionskopplade stöd

I förslaget till den nya jordbrukspolitiken ser SLC det som positivt att stödtaket luckras upp och att man fortsättningsvis kan ha en hög andel av stöden kopplade till produktionen. Detta ger dock inte tillräckligt med flexibilitet befarar producentorganisationen.

– SLC uppmanar nu regeringen och jord- och skogsbruksminister Jari Leppä att aktivt på EU-nivå jobba för en jordbrukspolitik som ger Finland möjlighet att fortsätta producera livsmedel. Vid senaste reform förbättrade EU-parlamentet många delar av det dåvarande CAP-förslaget. Nu uppmuntrar vi även de finländska EU-parlamentarikerna att aktivt föra fram Finlands jordbruksintressen i parlamentets ställningstaganden.

Tilläggsinformation:
Mats Nylund, SLC:s ordförande, tfn 050 512 2191
Jonas Laxåback, SLC:s verksamhetsledare tfn 040 940 2734

Svenska lantbruksproducenternas centralförbund SLC r.f. är den finlandssvenska landsbygdens och jord- och skogsbrukarnas intresseorganisation. SLC har cirka 30 000 medlemmar i form av 11 000 jordbrukare samt 19 000 skogsägare som fördelar sig över 58 lokalavdelningar och fyra landskapsförbund samt sex skogsvårdsföreningar i de svenska delarna av Finland.

Mer från SLC